Home

Een groep organisatie-professionals.

De Galan Groep houdt zich primair bezig met organisatieadvies en de doorvertaling van strategie naar de praktijk. Onze opdrachtgevers hebben de behoefte om zélf effectiever te worden in het oplossen van vraagstukken. De Galan biedt de frisse blik van de buitenstaander, taxeert de veranderopgave en helpt jullie vanuit eigen kracht het proces te organiseren dat nodig is. Juist als het ingewikkeld is. Dat is de eigen visie van de Galan Groep..

Over ons

Een top-hogeschool in het groene domein

De Galan Groep ontwikkelde samen met de HAS Hogeschool een nieuwe strategie. De HAS Hogeschool is een vooruitstrevend HBO in het groene domein. De opleider van ruim 3100 studenten bedient organisaties in het domein van agro, food en gezonde leefomgeving met toepassingsgerichte professionals. De 450 medewerkers maken de HAS rijk aan kennis, waardoor het een trendsettende en dynamisch expertisecentrum is in Zuid-Nederland. Deze toepasbare expertise zorgt ervoor dat afgestudeerden meestal direct een baan vinden.

Case Has Hogeschool

Actueel

ROLVASTHEID IN EEN RISICOSAMENLEVING

Complexiteit en toenemende druk vanuit extern toezicht dringen raden van commissarissen en toezicht in de semipublieke sector naar steeds nauwere betrokkenheid bij het primaire proces. Maar deze ontwikkeling richting een permanente ‘one-and-a-half-tier’ board lijkt niet de juiste. Het gaat er om dat de interne toezichthouders in staat zijn te ‘helikopteren’; snel naar beneden en ook snel weer omhoog. Zo blijft het interne toezicht rolvast en op gezonde afstand van het bestuur.

Margrietha Wats en Eelke Heemskerk

Lees meer

Leiderschap in een ‘liquid society’

We leven in een boeiende tijd. Een tijd van majeure ontwikkelingen en overgangen. Niet alleen de overgang van een door productie en dienstverlening gedomineerde economie naar een kennis- en innovatie-economie, maar ook – in de woorden van socioloog Zygmunt Bauman – een ‘liquid society’. Een vloeibare samenleving waarin de oude zuilen, instituties en zekerheden verdampt zijn en de mens zijn eigen individuele weg zoekt. 

Lees meer

Jaarlezing 2018 Goed Bestuur & Toezicht

Flyer jaarlezing

Op donderdag 17 mei 2018 vindt de jaarlezing 2018 van Goed Bestuur & Toezicht plaats vanaf 15.30 uur bij Mammoni in Utrecht. Verdere details over het programma kunt u vinden in de flyer.

Lees meer

Alles om jullie aan het roer te laten.

Uit ervaring weten we precies tegen welke vraagstukken onze opdrachtgevers aan kunnen lopen. In het proces van strategie naar verandering komen op geijkte momenten hetzelfde type vragen op. De noodzaak voor interim management of precies de juiste professional bij de nieuwe koers.

Om organisatieadvies volledig toepasbaar te maken heeft de Galan ontwikkeling, search en transitiemanagement bij haar primaire activiteiten betrokken.

Specialiteiten

Wij staan 35 gedreven adviseurs en managers sterk.

 • drs. Helen Siebelhoff
  Adviseur Ontwikkeling

 • Angeline Beugelsdijk
  Adviseur/BackOffice

 • drs. Vivian Turfboer
  Organisatieadviseur/interim-manager

 • ir. Jan A. de Koning CMC
  Adviseur/Dagelijkse Leiding

Onze groep