Home

Een groep organisatie-professionals.

De Galan Groep houdt zich primair bezig met organisatieadvies en de doorvertaling van strategie naar de praktijk. Onze opdrachtgevers hebben de behoefte om zélf effectiever te worden in het oplossen van vraagstukken. De Galan biedt de frisse blik van de buitenstaander, taxeert de veranderopgave en helpt jullie vanuit eigen kracht het proces te organiseren dat nodig is. Juist als het ingewikkeld is. Dat is de eigen visie van de Galan Groep..

Over ons

Een top-hogeschool in het groene domein

De Galan Groep ontwikkelde samen met de HAS Hogeschool een nieuwe strategie. De HAS Hogeschool is een vooruitstrevend HBO in het groene domein. De opleider van ruim 3100 studenten bedient organisaties in het domein van agro, food en gezonde leefomgeving met toepassingsgerichte professionals. De 450 medewerkers maken de HAS rijk aan kennis, waardoor het een trendsettende en dynamisch expertisecentrum is in Zuid-Nederland. Deze toepasbare expertise zorgt ervoor dat afgestudeerden meestal direct een baan vinden.

Case Has Hogeschool

Actueel

Betaalt lef bij selectie gemeentesecretaris fusiegemeente zich uit?

Lees meer

De Galan Groep bestaat 40 jaar!!

Dit jaar viert ons kantoor dat het al 40 jaar opdrachtgevers uit een grote verscheidenheid aan branches van dienst mag zijn. Gestart in 1979 onder de naam ‘W.L. de Galan groep – Organisatie Adviezen’, inmiddels omgedoopt tot ‘de Galan Groep B.V.’ en in de dagelijkse omgang door onze relaties veelal de Galan genoemd.

We vinden het een voorrecht dat ons kantoor in al die jaren bestuurders en hun organisaties heeft mogen bijstaan bij het aangaan van interessante uitdagingen en het ontwikkelen van nieuwe ambities. Maar ook in moeilijke tijden konden wij hulp bieden, als er lastige vragen op tafel lagen of als het ronduit crisis was.

In 40 jaar is er veel veranderd, maar ons DNA is grotendeels hetzelfde gebleven. Als adviseurs kijken we breed naar de organisatie en context van onze opdrachtgevers en proberen we hun systeem te doorgronden; als het nodig is kunnen we dwars denken. Als begeleiders van veranderingsprocessen zijn we actief en betrokken, maar we laten onze opdrachtgevers altijd aan het roer. Als ontwikkelaars zijn we pragmatisch en gericht op wat werkt in de context waarin we opereren; theorieën en modellen zijn ondersteunend en niet leidend.

We geven invulling aan ons 40-jarig bestaan door een aantal bijeenkomsten te organiseren waarin actuele vraagstukken centraal staan. Thema's waar veel van onze opdrachtgevers mee te maken hebben, zoals ‘Good Governance’, toezichthouders en interimbijeenkomsten waarin we ook breed kijken, dwars denken en samen met betrokkenen en experts oplossingsrichtingen verkennen voor maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Lees meer

Bestuurder, gebruik je kompas

Goed bestuur en toezicht – ook en vooral in de Rijnlandse traditie – zou verder moeten gaan dan de traditionele context. Ze dienen zich ook te richten op de rol die bedrijven spelen in onze maatschappij. Dat gaat niet alleen om woorden, maar ook om daden. Verantwoordelijkheid nemen straalt goed af, zo houd ik toezichthouders graag voor als ze twijfelen over de aard en invulling van hun rol. Fair play levert bonuspunten op!

Lees meer

Alles om jullie aan het roer te laten.

Uit ervaring weten we precies tegen welke vraagstukken onze opdrachtgevers aan kunnen lopen. In het proces van strategie naar verandering komen op geijkte momenten hetzelfde type vragen op. De noodzaak voor interim management of precies de juiste professional bij de nieuwe koers.

Om organisatieadvies volledig toepasbaar te maken heeft de Galan ontwikkeling, search en transitiemanagement bij haar primaire activiteiten betrokken.

Specialiteiten

Wij staan 35 gedreven adviseurs en managers sterk.

 • ir. Jan A. de Koning CMC
  Organisatieadviseur

 • Angeline Beugelsdijk
  Adviseur/BackOffice

 • drs. Gerard M. van Dieren
  Adviseur/Dagelijkse Leiding

 • drs. Helen Siebelhoff
  Adviseur Ontwikkeling

Onze groep