Home

Een groep organisatie-professionals.

De Galan Groep houdt zich primair bezig met organisatieadvies en de doorvertaling van strategie naar de praktijk. Onze opdrachtgevers hebben de behoefte om zélf effectiever te worden in het oplossen van vraagstukken. De Galan biedt de frisse blik van de buitenstaander, taxeert de veranderopgave en helpt jullie vanuit eigen kracht het proces te organiseren dat nodig is. Juist als het ingewikkeld is. Dat is de eigen visie van de Galan Groep..

Over ons

Een top-hogeschool in het groene domein

De Galan Groep ontwikkelde samen met de HAS Hogeschool een nieuwe strategie. De HAS Hogeschool is een vooruitstrevend HBO in het groene domein. De opleider van ruim 3100 studenten bedient organisaties in het domein van agro, food en gezonde leefomgeving met toepassingsgerichte professionals. De 450 medewerkers maken de HAS rijk aan kennis, waardoor het een trendsettende en dynamisch expertisecentrum is in Zuid-Nederland. Deze toepasbare expertise zorgt ervoor dat afgestudeerden meestal direct een baan vinden.

Case Has Hogeschool

Actueel

Hoe wij onze dienstverlening voortzetten tijdens de corona-crisis

Ook de Galan Groep past zich voortdurend aan aan de omstandigheden en maatregelen die de corona-crisis met zich mee brengt. We nemen de richtlijnen van overheid en RIVM zorgvuldig in acht en zorgen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving op ons kantoor in Baarn. Om die reden vinden alleen kleinschalige bijeenkomsten op kantoor plaats,  werken we waar mogelijk vanuit huis en is onze backoffice bezetting opgedeeld in kleine teams, om de risico’s te beperken. 

Lees meer

Bestuurder, gebruik je kompas

Goed bestuur en toezicht – ook en vooral in de Rijnlandse traditie – zou verder moeten gaan dan de traditionele context. Ze dienen zich ook te richten op de rol die bedrijven spelen in onze maatschappij. Dat gaat niet alleen om woorden, maar ook om daden. Verantwoordelijkheid nemen straalt goed af, zo houd ik toezichthouders graag voor als ze twijfelen over de aard en invulling van hun rol. Fair play levert bonuspunten op!

Lees meer

Betaalt lef bij selectie gemeentesecretaris fusiegemeente zich uit?

Lees meer

Alles om jullie aan het roer te laten.

Uit ervaring weten we precies tegen welke vraagstukken onze opdrachtgevers aan kunnen lopen. In het proces van strategie naar verandering komen op geijkte momenten hetzelfde type vragen op. De noodzaak voor interim management of precies de juiste professional bij de nieuwe koers.

Om organisatieadvies volledig toepasbaar te maken heeft de Galan ontwikkeling, search en transitiemanagement bij haar primaire activiteiten betrokken.

Specialiteiten

Wij staan 35 gedreven adviseurs en managers sterk.

 • drs. Helen Siebelhoff
  Adviseur Ontwikkeling

 • ir. Jan A. de Koning CMC
  Organisatieadviseur

 • drs. Gerard M. van Dieren
  Adviseur/Dagelijkse Leiding

 • drs. Vivian Turfboer MBA
  Organisatieadviseur/interim-manager

Onze groep