Nieuws

De Galan Groep bestaat 40 jaar!!

Dit jaar viert ons kantoor dat het al 40 jaar opdrachtgevers uit een grote verscheidenheid aan branches van dienst mag zijn. Gestart in 1979 onder de naam ‘W.L. de Galan groep – Organisatie Adviezen’, inmiddels omgedoopt tot ‘de Galan Groep B.V.’ en in de dagelijkse omgang door onze relaties veelal de Galan genoemd.

We vinden het een voorrecht dat ons kantoor in al die jaren bestuurders en hun organisaties heeft mogen bijstaan bij het aangaan van interessante uitdagingen en het ontwikkelen van nieuwe ambities. Maar ook in moeilijke tijden konden wij hulp bieden, als er lastige vragen op tafel lagen of als het ronduit crisis was.

In 40 jaar is er veel veranderd, maar ons DNA is grotendeels hetzelfde gebleven. Als adviseurs kijken we breed naar de organisatie en context van onze opdrachtgevers en proberen we hun systeem te doorgronden; als het nodig is kunnen we dwars denken. Als begeleiders van veranderingsprocessen zijn we actief en betrokken, maar we laten onze opdrachtgevers altijd aan het roer. Als ontwikkelaars zijn we pragmatisch en gericht op wat werkt in de context waarin we opereren; theorieën en modellen zijn ondersteunend en niet leidend.

We geven invulling aan ons 40-jarig bestaan door een aantal bijeenkomsten te organiseren waarin actuele vraagstukken centraal staan. Thema's waar veel van onze opdrachtgevers mee te maken hebben, zoals ‘Good Governance’, toezichthouders en interimbijeenkomsten waarin we ook breed kijken, dwars denken en samen met betrokkenen en experts oplossingsrichtingen verkennen voor maatschappelijke en organisatievraagstukken.

Lees meer

Uitreiking Thorbeckeprijs en Thorbeckelezing 2018

De genomineerden zijn bekend!

Op 13 november aanstaande zal de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid worden uitgereikt door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. De prijs is een wisseltrofee, bestemd voor de meest debatvaardige en retorisch begaafde landelijke politicus van de afgelopen twee jaar.

Daarnaast zal politicoloog en schrijver Tom van der Meer deze avond de Thorbeckelezing uitspreken waarin hij zijn visie op actuele ontwikkelingen geeft onder de titel: ‘De nadagen van de democratie?’

Co-referent en politiek columnist bij NRC Handelsblad Tom-Jan Meeus zal hierop een kritische reactie geven, waarna er ruimte is voor discussie.

Lees meer

De Galan Groep sponsort Medora Cycle Tour 2018

De Galan Groep heeft met plezier de Medora Cycle Tour 2018 gesponsord en wel in het bijzonder de etappe waar de Col Peyresourde werd beklommen.

De Medora Health Foundation richt zich op een duurzame verbetering van de gezondheid van de lokale bevolking in Nepal. Voor meer info zie www.medora.nl

Lees meer

ROLVASTHEID IN EEN RISICOSAMENLEVING

Complexiteit en toenemende druk vanuit extern toezicht dringen raden van commissarissen en toezicht in de semipublieke sector naar steeds nauwere betrokkenheid bij het primaire proces. Maar deze ontwikkeling richting een permanente ‘one-and-a-half-tier’ board lijkt niet de juiste. Het gaat er om dat de interne toezichthouders in staat zijn te ‘helikopteren’; snel naar beneden en ook snel weer omhoog. Zo blijft het interne toezicht rolvast en op gezonde afstand van het bestuur.

Margrietha Wats en Eelke Heemskerk

Lees meer

Jaarlezing 2018 Goed Bestuur & Toezicht

Flyer jaarlezing

Op donderdag 17 mei 2018 vindt de jaarlezing 2018 van Goed Bestuur & Toezicht plaats vanaf 15.30 uur bij Mammoni in Utrecht. Verdere details over het programma kunt u vinden in de flyer.

Lees meer

Leiderschap in een ‘liquid society’

We leven in een boeiende tijd. Een tijd van majeure ontwikkelingen en overgangen. Niet alleen de overgang van een door productie en dienstverlening gedomineerde economie naar een kennis- en innovatie-economie, maar ook – in de woorden van socioloog Zygmunt Bauman – een ‘liquid society’. Een vloeibare samenleving waarin de oude zuilen, instituties en zekerheden verdampt zijn en de mens zijn eigen individuele weg zoekt. 

Lees meer

Nieuw label en ontwikkelprogramma www.GalanNXT.nl van start!

www.GalanNXT.nl

Na bijna een jaar ontwikkelen is het dan eindelijk zo ver; GalanNXT gaat per januari 2018 van start! In de woorden van Hendrik van Moorsel (Statutair directeur de Galan Groep): “Het belangrijkste strategische initiatief dat we in mijn betrokkenheid bij de Galan Groep hebben ondernomen”. Wat eind 2016 nog begon als een mooi idee op papier van enkelen, groeide in de eerste helft van 2017 uit tot een volwaardige businesspropositie, gedragen door een ‘dedicated’ team. En nu is het een nieuw label en volle dochter van de Galan Groep. Per januari 2018 starten ook de eerste twee NXT-ers en daarmee is de go to market van deze interne venture een feit!

Lees meer

Toezichthouders diner 1 november 2017

Niet pluis gevoel bij de toezichthouder: een call to action?

“De tweede keer toezichthouders diner, we kunnen dus van een traditie spreken!” aldus Nicole Edelenbos.

Op woensdag 1 november zijn we in Grand Hotel Huis ter Duin bij elkaar gekomen om het over het zogenaamde ‘niet pluis gevoel’ te hebben. Iedereen herkent het wel, dat onderbuikgevoel. Dat wat je niet uit cijfers en feiten kunt halen, maar wat je intuïtie je zegt. Wat doe je dan? Kom je in actie? Stel je het ter discussie? En hoe?

Lees meer

Ronde Tafel Bijzonder Beheer Onderwijsorganisaties

Onderwijsorganisaties in zwaar weer: lessen ter voorkoming en oplossing van crises bij maatschappelijke organisaties

Op 11 april jongstleden organiseerde de Galan Groep (dGG) een Ronde Tafel om lessen te trekken uit relevante casuïstiek van crises in Onderwijsorganisaties. Dit in het kader van het bredere Galan-initiatief gericht op de ondersteuning van “Maatschappelijke organisaties in zwaar weer". De ambitie van dGG is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen van crises in maatschappelijke organisaties, zodat de dienstverlening en werkgelegenheid ook in zwaar weer gehandhaafd kunnen blijven voor de maatschappij.

 

Lees meer

NIEUW: E-coaching bij de Galan Groep

Soms loop je in je werk tegen vragen aan, waar je graag coaching bij zou willen. Maar hoe past dat nog in je toch al overvolle agenda? In dat geval is e-coaching de ideale oplossing! E-coaching werkt snel en interactief, en in je eigen vertrouwde omgeving.

Lees meer

Has Hogeschool: de beste hogeschool van Nederland!

Elsevier-onderzoek: dit zijn de beste studies van 2016

Wageningen University is de beste universiteit van Nederland, de beste hogeschool is HAS Hogeschool. Dat blijkt uit de nieuwe editie van Beste studies. De 22ste editie van het Elsevier-onderzoek biedt studiekiezers nuttige informatie over 2.151 opleidingen in het hoger onderwijs.

Lees meer

Extra bijeenkomsten lokale driehoeken

Wegens landelijk grote belangstelling worden drie extra bijeenkomsten georganiseerd over de rol van burgermeesters, raadsgriffiers en gemeentesecretarissen bij processen van democratische vernieuwing.

 

Lees meer

Willem de Galan (1928-2016)

Willem de Galan, grondlegger van de moderne organisatiekunde in Nederland en stichter van ons bureau, overleed 10 augustus op 88-jarige leeftijd.

Lees meer

Pilot lokale driehoek bij democratische vernieuwing

Op 11 mei was in Zeist de eerste bijeenkomst met burgemeesters, raadsgriffiers en gemeentesecretarissen over de rol van lokale driehoeken bij processen van democratische vernieuwing. 

Lees meer

17 mei 2016: Goed Bestuur & Toezicht Jaarlezing

Op 17 mei werd de Goed Bestuur & Toezicht Jaarlezing gehouden door prof. dr. mr. Jaap  Winter. Thema: The Future Proof Board - Hoe moet de toezichthouder van morgen zich vandaag voorbereiden?

Lees meer

Tweede Ronde Bestuursacademie Rode Kruis van start

Als onderdeel van de ondersteuning van het Nederlandse Rode Kruis door de Galan Groep is recent de tweede ronde van de bestuursacademie van start gegaan.

Lees meer

De Galan Groep ondersteunt de Rijksoverheid

Wij zijn er als Galan Groep trots op dat wij sinds 1 februari beschikken over een rijksbrede raamovereenkomst voor interim-management en organisatieadvies (IMOA).... 

Lees meer

Sacha Voogd signeert zaterdag 7 november 'Salsa in de Polder'

Onze boekhoudster, Sacha Voogd, houdt zich niet alleen met cijfers bezig. Zij studeert aan de schrijversvakschool in Amsterdam, publiceert korte verhalen en blogs op de website sachavoogd.com en was eerder dit jaar een van de winnaars van de NPO verhalenwedstrijd...

Lees meer

Inauguratie onze collega prof. dr. Freek Peters

Op vrijdag 25 september 2015 om 16.15 precies zal onze collega prof. dr. Freek Peters zijn ambt aanvaarden met het houden van een openbare rede, getiteld:

Next Generation 2025
Besturing en leiderschap in een complexe wereld

Lees meer