Nieuws

Ronde Tafel Bijzonder Beheer Onderwijsorganisaties

Onderwijsorganisaties in zwaar weer: lessen ter voorkoming en oplossing van crises bij maatschappelijke organisaties

Op 11 april jongstleden organiseerde de Galan Groep (dGG) een Ronde Tafel om lessen te trekken uit relevante casuïstiek van crises in Onderwijsorganisaties. Dit in het kader van het bredere Galan-initiatief gericht op de ondersteuning van “Maatschappelijke organisaties in zwaar weer". De ambitie van dGG is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen van crises in maatschappelijke organisaties, zodat de dienstverlening en werkgelegenheid ook in zwaar weer gehandhaafd kunnen blijven voor de maatschappij.

 

Lees meer

NIEUW: E-coaching bij de Galan Groep

Soms loop je in je werk tegen vragen aan, waar je graag coaching bij zou willen. Maar hoe past dat nog in je toch al overvolle agenda? In dat geval is e-coaching de ideale oplossing! E-coaching werkt snel en interactief, en in je eigen vertrouwde omgeving.

Lees meer

Has Hogeschool: de beste hogeschool van Nederland!

Elsevier-onderzoek: dit zijn de beste studies van 2016

Wageningen University is de beste universiteit van Nederland, de beste hogeschool is HAS Hogeschool. Dat blijkt uit de nieuwe editie van Beste studies. De 22ste editie van het Elsevier-onderzoek biedt studiekiezers nuttige informatie over 2.151 opleidingen in het hoger onderwijs.

Lees meer

Extra bijeenkomsten lokale driehoeken

Wegens landelijk grote belangstelling worden drie extra bijeenkomsten georganiseerd over de rol van burgermeesters, raadsgriffiers en gemeentesecretarissen bij processen van democratische vernieuwing.

 

Lees meer

Willem de Galan (1928-2016)

Willem de Galan, grondlegger van de moderne organisatiekunde in Nederland en stichter van ons bureau, overleed 10 augustus op 88-jarige leeftijd.

Lees meer

Pilot lokale driehoek bij democratische vernieuwing

Op 11 mei was in Zeist de eerste bijeenkomst met burgemeesters, raadsgriffiers en gemeentesecretarissen over de rol van lokale driehoeken bij processen van democratische vernieuwing. 

Lees meer

17 mei 2016: Goed Bestuur & Toezicht Jaarlezing

Op 17 mei werd de Goed Bestuur & Toezicht Jaarlezing gehouden door prof. dr. mr. Jaap  Winter. Thema: The Future Proof Board - Hoe moet de toezichthouder van morgen zich vandaag voorbereiden?

Lees meer

Tweede Ronde Bestuursacademie Rode Kruis van start

Als onderdeel van de ondersteuning van het Nederlandse Rode Kruis door de Galan Groep is recent de tweede ronde van de bestuursacademie van start gegaan.

Lees meer

De Galan Groep ondersteunt de Rijksoverheid

Wij zijn er als Galan Groep trots op dat wij sinds 1 februari beschikken over een rijksbrede raamovereenkomst voor interim-management en organisatieadvies (IMOA).... 

Lees meer

Sacha Voogd signeert zaterdag 7 november 'Salsa in de Polder'

Onze boekhoudster, Sacha Voogd, houdt zich niet alleen met cijfers bezig. Zij studeert aan de schrijversvakschool in Amsterdam, publiceert korte verhalen en blogs op de website sachavoogd.com en was eerder dit jaar een van de winnaars van de NPO verhalenwedstrijd...

Lees meer

Inauguratie onze collega prof. dr. Freek Peters

Op vrijdag 25 september 2015 om 16.15 precies zal onze collega prof. dr. Freek Peters zijn ambt aanvaarden met het houden van een openbare rede, getiteld:

Next Generation 2025
Besturing en leiderschap in een complexe wereld

Lees meer