Inauguratie onze collega prof. dr. Freek Peters

Op vrijdag 25 september 2015 om 16.15 precies zal Prof.dr. Freek Peters zijn ambt aanvaarden met het houden van een openbare rede, getiteld:

Next Generation 2025
Besturing en leiderschap in een complexe wereld

De inauguratie vindt plaats in de aula van Tilburg University, Warandelaan 2, Tilburg

De Rector Magnificus nodigt alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze rede.

Na afloop receptie in de portrettenzaal

Hoogleraren zijn van hart welkom om (bij voorkeur in eigen toga) in het cortège mee te lopen. Zij worden om uiterlijk 16.00 uur bij de togakamer verwacht.

Deel via LinkedIn