Nieuw label en ontwikkelprogramma www.GalanNXT.nl van start!

www.GalanNXT.nl

Na bijna een jaar ontwikkelen is het dan eindelijk zo ver; GalanNXT gaat per januari 2018 van start! In de woorden van Hendrik van Moorsel (Statutair directeur de Galan Groep): “Het belangrijkste strategische initiatief dat we in mijn betrokkenheid bij de Galan Groep hebben ondernomen”. Wat eind 2016 nog begon als een mooi idee op papier van enkelen, groeide in de eerste helft van 2017 uit tot een volwaardige businesspropositie, gedragen door een ‘dedicated’ team. En nu is het een nieuw label en volle dochter van de Galan Groep. Per januari 2018 starten ook de eerste twee NXT-ers en daarmee is de go to market van deze interne venture een feit!

Deel via LinkedIn

GalanNXT is ontstaan vanuit meerdere behoeften. De Galan Groep, een ‘kunstenaarscollectief’ met vakvolwassen senior adviseurs willen graag ‘verjongen’ om bijtijds hun stokjes over te dragen aan een nieuwe generatie. Een generatie met dezelfde leeftijdscategorie (rond de 30) als degenen die ooit ook met Willem de Galan aan de wieg van de moederorganisatie hebben gestaan. De jongere adviseurs die in de periode 2014 – 2016 zijn  binnengekomen op basis van die verjongingsfocus hebben een behoefte aan een meer gestructureerde ontwikkeling en connectiviteit dan de meer autonome senior adviseurs van de groep. Ook bij de klant en in de verschillende Galan Groep proposities komt  steeds meer de vraag naar frisse nieuwe inzichten en eigentijdse energie met aan de basis  de vertrouwde senioriteit en kwaliteit van de Galan Groep: co-generationele connectiviteit dus.

Vanaf nu draagt het team van GalanNXT met een eigen frisse aanpak bij aan oplossingen voor de besturings-, ontwikkel-, transitie- en bezettingsvraagstukken waarmee de Galan Groep zich al meer dan 30 jaar onderscheidt.

Evenals de professionals die zijn verbonden aan de Galan Groep, zijn we gefascineerd door de hedendaagse ontwikkelingen en dynamiek van instellingen en organisaties die er maatschappelijk toe doen. We zetten onze drive en competenties graag in om Nederland mooier en beter te maken, onder het motto, ‘zo kan het ook!’.

Professionals die zich bij ons kwalificeren, hebben ervaring binnen of met maatschappelijke organisaties en maken hun tweede of derde loopbaanstap als organisatieprofessional. We zijn stuk voor stuk thuis in diverse actuele, maatschappelijke thema’s en we zijn maatschappelijk en professioneel ondernemend.

Bij GalanNXT voelen we ons thuis en kennen we de spelers in verschillende ketens en netwerken binnen het publieke domein, zoals het onderwijs, de zorg, de veiligheids-, vreemdelingen- en strafrechtketen, uitvoeringsorganisaties, inspecties, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. We steken ook graag onze energie in de ondersteuning van publiek-private samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld in de ‘triple helix’ van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven en de verbinding daarvan met de burger/klant.

Vanuit de Galan Groep worden adviseurs van GalanNXT ondersteund in hun doorgroei tot senior organisatieprofessionals die aansluiten op de verschillende proposities van de Galan Groep. Rollen waarop zij worden ingezet zijn bijvoorbeeld die van organisatieadviseur, organisatieontwikkelaar, project-, programma- of interim manager en maatschappelijk ondernemer.

Ontmoet ons en maak kennis met de nieuwe generatie van GalanNXT. Een team van bruisende persoonlijkheden, met voldoende vlieguren om écht het verschil te maken. We werken bij opdrachtgevers intensief samen met sleutelpersonen. Daarnaast zijn we analytisch, doortastend en ‘streetwise’ in het smeden van commitment. We brengen maatschappelijk resultaat!

www.GalanNXT.nl Zo kan het ook!