Ronde Tafel Bijzonder Beheer Onderwijsorganisaties

Onderwijsorganisaties in zwaar weer: lessen ter voorkoming en oplossing van crises bij maatschappelijke organisaties

Op 11 april jongstleden organiseerde de Galan Groep (dGG) een Ronde Tafel om lessen te trekken uit relevante casuïstiek van crises in Onderwijsorganisaties. Dit in het kader van het bredere Galan-initiatief gericht op de ondersteuning van “Maatschappelijke organisaties in zwaar weer". De ambitie van dGG is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen van crises in maatschappelijke organisaties, zodat de dienstverlening en werkgelegenheid ook in zwaar weer gehandhaafd kunnen blijven voor de maatschappij.

 

Deel via LinkedIn

Meerdere bestuurders, toezichthouders en een vertegenwoordiging van OCW die betrokken waren bij (bijna) crises in het Onderwijs gingen in gesprek met Ton Bestebreur (Adviseur), Hendrik van Moorsel (Partner) en Martijn Giezeman (Adviseur), vanuit dGG vaak betrokken bij het voorkomen van, ondersteunen bij of onderzoeken van problematiek in maatschappelijke organisaties. 

Casuïstiek en geleerde lessen van verschillende (bijna) crises in het PO, VO, tot MBO en HO passeerden de revue. Problematiek liep uiteen van huisvesting constructen en beleggingen, (het gebrek aan) financiën en onderwijskwaliteit en de samenhang daartussen, fraude en soms zelfs fysieke bedreigingen en combinaties hiervan. Er werd gereflecteerd vanuit het perspectief van mensen uit het dGG-netwerk die in verschillende situaties achter het stuur of op de brug stonden toen het (bijna) fout ging. 

Terugkerende preventie-thema's waren goed bestuur en toezicht, constructief conflict (waarbij het vooraf gedeelde artikel over dit onderwerp van Eelke Heemskerk (Adviseur) meermaals gememoreerd werd), de sectorverantwoordelijkheid en individuele zorgplicht en de mogelijke rol van Big Data (van DUO) in het voorspellen van problemen. Qua oplossingsrichtingen werd gedacht aan nieuwe en meer diverse bestuurders, een helderder interventieladder in tijden van crisis, faillissementswetgeving voor bv stille surseance en steviger handhaving/sancties.

Alle aanwezigen waren enthousiast en de vraag om een vervolg klonk. Ook werd er een appel gedaan voor een meer structurele follow up gericht op een mogelijke systeemwijziging die tot meer structurele preventie zou moeten leiden. Hierbij werden parallellen getrokken met bijvoorbeeld de zorgsector en de verschillende rollen van spelers daarin, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraars en de NZa. Vervolgsessies gericht op Zorg en Onderwijs liggen dus voor de hand. Wordt vervolgd!