Over ons

Privacybeleid van de Galan Groep

Privacystatement de Galan Groep

Hartelijke dank voor het bezoeken van onze website www.galangroep.nl. Graag willen wij u informeren over ons Privacybeleid.

Per 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens gewijzigd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en mogen wij uw gegevens niet langer bewaren zonder uw expliciete toestemming. De Galan Groep heeft de actuele wet- en regelgeving opgenomen in haar Privacybeleid. De Galan Groep past organisatorische, juridische en technische maatregelen toe conform actuele wijzigingen in privacy regel- en wetgevingen.

Wanner de Galan Groep is gevraagd een adviesopdracht uit te voeren verwerken wij gegevens vanuit deze specifieke opdracht. De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die wij zijn aangegaan met u als opdrachtgever en betrokkene. Als blijkt dat bij het uitvoeren van de opdracht wij specifiek en uitdrukkelijk gegevens van betrokkenen verwerken met derden dan maken wij in onze opdrachtovereenkomst specifieke afspraken hierover en leggen deze vast in een verwerkersovereenkomst.

Als de Galan Groep is gevraagd een selectie- en wervingsprocedure op te starten of u stuurt de Galan Groep een open sollicitatie dan zullen wij relevante gegevens bij u op vragen zodat wij deze procedures succesvol kunnen uitvoeren. Door u in te schrijven geeft u ons toestemming deze gegevens te verwerken. De persoonsgegevens die wij vervolgens verder verwerken zijn uw naam, adresgegevens, contactgegevens zoals uw email adres en uw curriculum vitae.

Deze persoonsgegevens zullen wij intern gebruiken voor het selecteren van een geschikte kandid(a)at(e) voor onze opdrachtgever. Om uw persoonsgegevens goed te beveiligen hebben wij fysieke, elektronische, technische en organisatorische procedures ingericht.

Na uw toestemming zullen wij uw gegevens voor een periode van twee jaar bewaren. Eventuele wijzigingen die tussentijds plaatsvinden in uw situatie kunt u uiteraard aan ons doorgeven. Na twee jaar zullen wij u opnieuw benaderen om u verder te infomeren en indien van toepassing opnieuw toestemming vragen uw persoonsgegevens nog langer in ons bestand op te nemen.

De Galan Groep registreert gegevens over het gebruik van de website. Dit zijn gegevens onder andere over bezoekersaantallen en bezochte pagina's. Met deze gegevens kan de Galan Groep de website verbeteren en aanpassen op de algemene wensen van de gebruiker. Daarbij worden gegevens van geanonimiseerde variant van Google Analytics gebruikt. Deze gegevens worden niet opgeslagen en niet verder verwerkt.

Verder willen wij u informeren dat wij geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Eventuele vragen over ons privacybeleid, inzage in uw gegevens of klachten kunt u sturen naar office@galangroep.nl