Ook internationaal de beste van de klas worden.

Met ruim 9.000 klanten in 55 landen en 13 vestigingen over de hele wereld is het Nederlandse bedrijf DLV Plant het grootste adviesbureau op het gebied van teelt en teelttechniek. De organisatie richt zich erop de teeltbedrijven die tot haar klanten behoren zoveel mogelijk te faciliteren met kennis over bijvoorbeeld het beschermen van gewassen en het optimaliseren van productieprocessen.

Sinds haar privatisering in 2005 heeft de organisatie sterk geanticipeerd op opkomende trends in de branche. Een krimpende agrarische sector in eigen land, en de ambitie van landen in bijvoorbeeld Oost-Europa en Zuid-Amerika om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden in landbouwproducten, bewoog DLV Plant om hun kennis en advies te gaan exporteren.

Sinds 2016 heeft DLV Plant een nieuwe naam: Delphy.

Focus terugpakken, juist als het goed gaat.

Met haar oude wortels diep in de Nederlandse land- en tuinbouw beschikt DLV Plant over het vermogen om wereldwijd een leidende positie in te nemen. Dat vraagt er in deze branche wel om dat je de innovatie-agenda bepaalt en niet alleen over toonaangevende kennis beschikt, maar je klanten ook helpt om deze snel zelf toe te passen. Om met de belangrijke trends mee te kunnen bewegen breidde DLV Plant de afgelopen jaren dan ook snel uit. Overnames en participaties vergrootten het dienstenpallet aanzienlijk en brachten de organisatie steeds vaker over de grens.

Tegelijkertijd -zoals dat dan gaat- werd de focus minder scherp: de nieuwe activiteiten maakten zonder meer deel uit van de weg vooruit, er was alleen een sterke behoefte om de eigen ambities te vertalen naar een duidelijke en hanteerbare strategie.

Ontketen de veranderkracht van de organisatie.

Wij leerden DLV Plant kennen als een intelligente organisatie die over veel denkkracht beschikt, getuige onder meer de succesvolle groei van de organisatie en een realistisch beeld van de eigen ambities. DLV Plant had vooral behoefte aan een adviseur die niet de richting opnieuw zou bepalen, maar die de organisatie kon helpen zelf de strategie te bepalen en uit te voeren. Een nuchtere uitnodiging: "Wij gaan nu focus aanbrengen, en kunnen daar hulp bij gebruiken."

Het is eigen aan de Galan om opdrachtgevers zoveel mogelijk zelf aan het roer te laten, en ze in dat werk te ondersteunen. Organisaties kennen hun eigen praktijk immers het beste. Maar het roer omgooien hoort niet bij hun dagelijkse praktijk. Ze hebben dus behoefte aan iemand die dit proces kent, die weet waar je op moet letten en hoe je keuzes kunt bekijken. Ook bij DLV Plant moest vooral de eigen denkkracht ontketend worden.

De Galan voedt, DLV Plant doet.

Veel organisaties kijken vooral naar binnen als het op veranderingsprocessen aankomt. Een verandering draait er echter om je aan te passen aan de wereld om je heen. Voor DLV Plant haalden we allereerst de buitenwereld naar binnen. Door gesprekken te voeren met ruim 20 belangrijke klanten en een aantal managers en adviseurs uit de organisatie zelf leerden we met DLV Plant hoe er naar de organisatie gekeken wordt en wat er in de buitenwereld echt gebeurt.

De inzichten uit deze ronde gesprekken werden door de Galan Groep onversneden samengevat en vormden een inspirerend uitgangspunt voor een eerste strategiesessie met het management. Het één op één terugleggen van de meningen van klanten en de koppeling met eigen ervaringen leverde zowel bevestigende als ontnuchterende inzichten op. Over wanneer er wel en wanneer er niet voor DLV Plant werd gekozen, bijvoorbeeld. En over wat de waarde van de dienstverlening zou vergroten. Tijdens de eerste strategiebijeenkomst kon het management en de directie van DLV Plant een vertaling maken naar een visie op de toekomst.

Ontdek waar je moet beginnen.

Aan ervaringen en ideeën voor ontwikkeling hebben teams als dat van DLV Plant geen gebrek. Ze terug kunnen brengen naar de meest betekenisvolle focuspunten vereist echter een 'georganiseerd denken'. Tijdens de eerste strategiesessie hebben we de positionering systematisch opgebouwd door de positie van DLV Plant in de agrarische wereld opnieuw te definiëren. Door het primair proces centraal te stellen kon de gewenste positionering over vijf jaar scherp worden geformuleerd. Wereldwijd leidend in Food & Flowers.

Daaruit volgden -eveneens al in de eerste sessie- vijf strategische prioriteiten die toe zouden leiden naar de gewenste positionering.  

Prioriteit uitgelicht

Innovatie vormde een belangrijk aspect in de nieuwe strategie. Iedereen voelt wel aan dat innovatie belangrijk is. De vraag blijft hoe je dat doet. Uit de nieuwe kijk op de strategie kwam duidelijk naar voren dat innovatie deel uitmaakt van het primair proces van de organisatie. Innovatie moest dus binnen het primair proces georganiseerd worden en niet erbuiten. Als kennispartner van tal van marktpartijen is DLV Plant bovendien een kennisnode in haar netwerk. Daar kon op worden ingespeeld: door open innovatie toe te passen werd de vernieuwingskracht van het netwerk ingezet om voorop te lopen in innovatie en de internationale innovatieagenda te bepalen.

Een strategie die uit eigen denkkracht is ontsprongen stelt DLV Plant in staat om er ook zelf mee aan de slag te gaan. Een proces dat op dit moment gaande is, en waar de Galan weer volop aan deelneemt.  

Deel via LinkedIn