Een top-hogeschool in het groene domein

De HAS Hogeschool is een vooruitstrevend HBO in het groene domein. De opleider van ruim 3100 studenten bedient organisaties in het domein van agro, food en gezonde leefomgeving met toepassingsgerichte professionals. De 450 medewerkers maken de HAS rijk aan kennis, waardoor het een trendsettende en dynamisch expertisecentrum is in Zuid-Nederland. Deze toepasbare expertise zorgt ervoor dat afgestudeerden meestal direct een baan vinden.

In de afgelopen twintig jaar is de organisatie stevig gegroeid. Vooral in de laatste zes jaar leidde het ondernemende en praktijkgerichte karakter van de HAS tot een stormachtige ontwikkeling. Er zijn meer opleidingen, het aantal studenten is verdubbeld en er zijn hechte banden met regionale bedrijven. Met alle succes van de koers die de HAS vaart is ook de vraag gerezen waar het succes van morgen vandaan gaat komen. Het was voor de HAS tijd om eens stil te staan bij de toekomst.

Koersen op de juiste kaart

Door steeds dichter bij bedrijven en maatschappelijke organisaties te staan is de HAS in staat de toon te zetten in ontwikkelingen binnen onder meer de agrofoodsector. Het vergt meer dan een inspirerende lector en een goed college om nieuwe en relevante kennis te genereren. Studenten van de HAS toetsen en verrijken nieuwe kennis door deze in de praktijk toe te passen bij echte organisaties. Zij worden achtenswaardige experts door onder professionele begeleiding met de voeten in de klei te staan. Dat de vraag hiernaar steeds maar groter wordt zegt eigenlijk al genoeg over deze typische HAS methode.

Juist in tijden van voorspoed streeft De Galan Groep na om opdrachtgevers in de complexiteit van vandaag de uitdaging van morgen te laten herkennen. Dit doen we bij voorkeur door samen een landkaart te ontwikkelen waarop zij zelf kunnen navigeren. Door mensen uit de ‘binnenwereld’ en de ‘buitenwereld’ te laten vertellen over de ontwikkelingen van zowel de organisatie als haar omgeving, is opnieuw te bepalen waar de organisatie zich bevindt. Pas dan is te toetsen of de huidige koers de juiste is en wat de nieuwe koers moet worden.

De kracht van gezamenlijke denkkaders

We kennen de HAS als een daadkrachtige organisatie met veel slimme maar vooral ook betrokken medewerkers. Ideale ingrediënten om tot ontwikkeling van een nieuwe en succesvolle strategie te komen. Toch zijn ze niet zomaar van start gegaan. Terugblikkend op onze langjarige relatie met de HAS kun je zeggen dat er vertrouwen is ontstaan in onze visie op strategieontwikkeling. Dit heeft er voor gezorgd dat ons de vraag is gesteld om hen te helpen om zelf vooruit te kijken.

Om de HAS zich te helpen ontwikkelen vonden wij het belangrijk om de hele organisatie te laten spreken. We willen gebruik maken van de kennis en creativiteit die aanwezig is in iedere persoon die met de organisatie verbonden is. We onderzoeken wat zich in de komende jaren allemaal af zou kunnen spelen door de gezamenlijke denkkaders te activeren. Studenten, docenten en bestuursleden aan één tafel. En om te voorkomen dat de uitkomsten te ‘gekleurd’ zouden zijn, deed het directieteam simpelweg niet mee.

Samen met je omgeving

We zijn breed van start gegaan met vijf bijeenkomsten, elk met vooraanstaande sprekers om met elkaar trends en ontwikkelingen uit de wereld om de HAS heen te identificeren. Deze bijeenkomsten zijn gemiddeld bezocht door 120 studenten, medewerkers en vertegenwoordigers van bedrijven uit de omgeving van de HAS. Vervolgens is een gemixt team van studenten en docenten met verschillende achtergronden onder begeleiding van de Galan Groep aan de slag gegaan. Samen hebben we uit de opbrengsten van deze bijeenkomsten de meest impactvolle trends voor de HAS geïdentificeerd. Dit bleek geen eenvoudige opgave. Studenten en docenten hebben uiteraard niet louter dezelfde inzichten, en dán rijst de vraag welk inzicht leidend moet zijn voor de koers van een Hogeschool.

Door de toekomst centraal te stellen hebben we alle ideeën en inzichten teruggebracht naar twee assen die samen ruimte bieden aan vier scenario’s voor de HAS. Het is niet de vraag naar welk scenario de HAS toe moet of gaat bewegen, maar welke gemeenschappelijkheden geïdentificeerd kunnen worden die cruciaal zijn voor een “future proof HAS”.

In dit energierijke traject zijn de strategen van de HAS zelf -met een beetje hulp- tot een mix van zes strategische uitgangspunten voor een toekomstbestendige HAS gekomen. Gebruik maken van digitale interne en externe kennisplatforms, bijvoorbeeld. En het gebruikmaken van dynamische en vitale teams, die sterk zijn in onderlinge samenwerking. Met deze handvatten is het directieteam aan zet om een strategie te ontwikkelen die klaar is voor elk scenario.

Geef ruimte

Ook in de nieuwe strategie worden ondernemerschap en de uniekheid van ieder mens als kernwaarden genomen. Het gaat erom wat je nu precies gaat doen om je missie te realiseren. Zo kwam duidelijk naar voren dat er ruimte moet zijn om te experimenteren. Ruimte om fouten te maken. Ruimte om tot trendsettende en nieuwe kennis te komen. Maar ook ruimte om adaptief te zijn, zodat het onderwijsconcept en de organisatie mee kunnen bewegen met nieuwe relevante ontwikkelingen. Die ruimte is er ook in de nieuwe strategie. Hiermee blijft de HAS zowel een top-hogeschool als een gekend expertisecentrum, nu én in 2025.

 

Deel via LinkedIn