35.000 vrijwilligers kunnen mobiliseren in een oogwenk.

Het Rode Kruis is al sinds jaar en dag een herkenbaar merk voor het grote publiek. We kennen de organisatie uit de media, uit programma’s als het Glazen Huis van 3FM. We zien EHBO-posten van het Rode Kruis op grote evenementen en we kennen ze natuurlijk als één van de belangrijkste noodhulp organisaties. Het Rode Kruis is een onafhankelijke vereniging die niet meer weg te denken is uit onze samenleving.

Wat het grote publiek vaak niet weet is dat de vereniging in 2010 een immense bestuurlijke verandering onderging. Het Rode Kruis ging in dat jaar over van een netwerk van 400 aangesloten verenigingen naar 1 centraal bestuur. Een complexe operatie, want hoe verleg je de koers van zo’n grote vereniging zonder al het goede werk in gevaar te brengen?

Een beroepsvereniging opnieuw ontwerpen

Wij werden in een vroeg stadium door het Rode Kruis gevraagd om mee te kijken met de veranderopgave. Het kersverse centrale bestuur had haar nieuwe strategie ontwikkeld en er was een eerste ontwerp van de in te richten beroepsvereniging gemaakt. De initiële vraag aan de Galan Groep was om te reageren op het ontwerp van de beroepsvereniging.

Een organisatie van deze omvang ‘bedenken’ is niet eenvoudig. De meeste organisaties groeien over de jaren toe naar hun vorm. De nieuwe beroepsvereniging was ingericht naar een functieontwerp die paste bij de nieuwe strategie, en vooral ontworpen om de verschillende bestuurlijke behoeften in te vullen.

Weerspiegel je activiteiten in je bestuur

Overbodig om te zeggen: het ontwerp van de beroepsvereniging getuigde van veel inzicht en professionaliteit. Maar het kan op verschillende manieren worden gemaakt. Wij wilden het Rode Kruis dus vooral ook een àndere visie voorhouden. Was voor het eerste ontwerp de behoefte aan functies blootgelegd, wij wilden vooral weten hoe de primaire activiteiten van de vereniging in het bestuur en de beroepsvereniging werden weerspiegeld.

Onze eerste vraag was dus: wat is het primaire proces van het Rode Kruis eigenlijk? Het bestaansrecht van de vereniging is onmiskenbaar noodhulp bieden op plaatsen waar dat het hardste nodig is. De primaire activiteiten die daarbij horen zijn er twee: het managen van 35.000 vrijwilligers en het werven van fondsen om de operatie te kunnen bekostigen. Wij vroegen ons af: ‘Stel je voor dat er morgen ergens een ramp gebeurt, is de vereniging dan voldoende in staat om te reageren?’

Serious gaming is een leerzaam spel

Om die vraag te testen maakten we voor een groep van bestuursleden, collega’s uit de beroepsvereniging en vrijwilligers van het Rode Kruis een serious game waarin een antwoord kwam op die vraag. In een serie events liep het team juist tegen haar primaire proces aan. Het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging ging prima, maar net dat stapje extra zetten op het moment dat het nodig is, bleek lastig.

Deze serious game was een leerzaam moment voor de deelnemers. Zozeer dat de game in alle districten van het Rode Kruis gespeeld wordt. Het laat zien waar het Rode Kruis om draait: snel en adequaat reageren als er ergens iets gebeurd. En daar horen de mensen bij die altijd klaar zijn voor hun belangrijke taak. 

Rode Kruis Bestuursacademie

Om het Rode Kruis verder te helpen groeien in haar nieuwe vorm, ontwikkelde de Galan Groep een interne Bestuursacademie voor de vereniging. Een opleiding die vooral efficiënt en aantrekkelijk is; meer dan alleen maar ‘hard leren’. Een digitale leeromgeving, gevuld met bijvoorbeeld diepteinterviews met vooraanstaande professionals. Zoals de directeur van het Rode Kruis zelf, maar ook een ziekenhuisdirecteur met een bijzonder verhaal en een hoogleraar verandermanagement. Allen opgenomen in professionele tv opnames.

Naast de webinars en de kennisdocumenten, die samen slechts zo’n 10% van de werklast van de opleiding beslaan, leren de deelnemers 20% door intervisie, coaching en reflectie. Het leeuwendeel van het leren (70%) vindt plaats in de praktijk. 

Deel via LinkedIn