• How conflict makes for effective boards

  Eelke Heemskerk

  Board agenda, 9 december 2016

Harmonious boards may not be the most effective. Eelke Heemskerk explores why the right kind of conflict can improve your board performance. 

Klik hier voor de gehele publicatie:

 http://boardagenda.com/2016/10/08/conflict-makes-for-effective-boards/

 • Professionele Loopbaancoaching

  Rozemarijn Dols

  Boek, 1 januari 2014

Loopbaancoaching is een jong vakgebied, dat volop in beweging is. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen maken het werk complexer én belangrijker. In deze tijd van vele beroepskeuzemogelijkheden voor jongeren, het wegvallen van lifetime-employment, krapte op de arbeidsmarkt, burn-outs onder dertigers en het vitaal houden van vijftigers en zestigers, schreeuwt het vak om professionalisering.

Professionele loopbaancoaching is een praktijkboek voor professionals die zich bezighouden met loopbaanvraagstukken. Deze tweede herziene druk geeft niet alleen een uitgebreid en actueel overzicht van de belangrijkste denkwijzen, modellen, instrumenten en werkvormen, maar ook veel praktische tips. Aan bod komen onderwerpen als keuzebegeleiding, competentiecoaching, levenscoaching, loopbaancounseling en coaching bij stress of burn-out. Daarmee biedt het een uitstekende basis voor iedere loopbaancoach die zich verder wil professionaliseren en verdiepen!

Rozemarijn Dols is coach, trainer en auteur van diverse boeken over creatieve werkvormen en het gebruik van filmfragmenten bij coaching. Zij houdt zich in de meest brede zin bezig met ontwikkeling van mensen in organisaties. Ze heeft haar eigen praktijk en was eerder als directielid verbonden aan het psychologisch adviesbureau LTP.

 • De Coach als Regisseur

  Rozemarijn Dols en Belia van den Berg

  Boek, 9 maart 2012

Zegt een beeld al meer dan duizend woorden, een filmfragment vertelt meer dan honderd pagina's. Steeds meer coaches ontdekken dan ook de kracht van filmfragmenten in coachingstrajecten voor leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en teambuilding. Scènes uit films geven een coachee helder inzicht in zijn eigen gedrag en de dilemma's waarmee hij worstelt. Ze bevatten krachtige metaforen, houden een spiegel voor en leveren altijd levendige discussies op. En dat versnelt de ontwikkeling aanzienlijk. De coach als regisseur laat zien hoe je jouw interventies effectiever maakt met filmfragmenten.

- Voor coaches, trainers, organisatieadviseurs en (MD-)managers bij persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling of teamontwikkeling.

- Meer dan 150 inspirerende filmfragmenten, geordend naar coachingsthema's en -doelen.

- Praktische handreikingen voor inleiding, nabespreking en verdieping.

- Toolbox met richtlijnen voor het selecteren en tonen van fragmenten.

 • 60 werkvormen voor creatieve sessies

  Rozemarijn Dols en Josine Gouwens

  Boek, 17 juli 2011

Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even voor wat het is en zoek je je grenzen op, wil je zoveel mogelijk 'out-of-the-box' denken en laat je je verbeelding spreken. In andere gevallen heb je juist je logische denkvaardigheden nodig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken of een idee te beoordelen.

'60 werkvormen voor creatieve sessies' bevat zestig inspirerende werkvormen die de hersenen op verschillende manieren prikkelen en die geschikt zijn voor creatieve sessies met groepen, maar soms ook een individuele variant hebben. Onder creatieve sessies verstaan we bijeenkomsten die bijdragen aan nieuwe ideeën of een gezamenlijk streefbeeld en uiteindelijk tot innovaties en verbeteringen leiden. Dat kan op een intuïtieve manier gaan, maar er staan ook voldoende werkvormen in dit boek waarbij een beroep gedaan wordt op de ratio.

'60 werkvormen voor creatieve sessies' is geschreven voor mensen die bijeenkomsten begeleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de creatieve vermogens van de deelnemers om zo echt tot vernieuwing of verbetering te komen. Dat maakt dit boek geschikt voor managers, beleidsmedewerkers, trainers, consultants, professionele facilitators en verder voor iedereen die zulke sessies begeleidt.

 • Decline of the Corporate Community - Network Dynamics of the Dutch Business Elite

  Eelke M Heemskerk

  Boek, 13 september 2007

Sinds jaar en dag verbindt het Old Boys Network de top van het bedrijfsleven. Het was altijd een hecht netwerk. Maar sinds enige tijd vertoont dit tekenen van verval. Eelke Heemskerk, adviseur bij de Galan Groep, onderzoekt welke gevolgen het uiteenvallen van het Nederlandse Old Boys Netwerk heeft voor de organisatie van de Nederlandse economie. Hij interviewt leden van de bedrijfselite en maakt een uitgebreide analyse van hun netwerken. Zo laat hij zien hoe gedurende de 20ste eeuw de Nederlandse bedrijfsgemeenschap is verdwenen.

Deze verandering interpreteert hij als een verschuiving van een typisch Rijnlandse economie richting een liberale markt economie. Maar dit betekent niet dat de elite netwerken verdwijnen. Ook in een liberale markt economie hebben bestuurders behoefte aan sociale netwerken, om daarbinnen hun strategische afwegingen en besluiten af te stemmen. Daarom verschuift de bedrijfselite haar ontmoetingsnetwerk van de bestuurskamer naar informele en privékringen.

Decline of the Corporate Community kunt u bestellen viaoffice@galangroep.nl onder vermelding van uw naam, adresgegevens en factuuradres. Auteur, Eelke Heemskerk is adviseur van de Galan Groep, uitgeverij is Amsterdam University Press. Prijs van het boek is € 39,95. ISBN 978 90 5356 973 3.

 • Nieuwe studie laat belang zien van constructief conflict in de bestuurskamer

  Eelke Heemskerk

  Goed Bestuur en Toezicht, 18 april 2016

Conflict heeft een negatieve connotatie. Maar nieuw vergelijkend onderzoek naar goed bestuur in Nederlandse organisaties laat zien dat juist het vermijden van conflict schadelijk is voor de prestaties van raden van commissarissen.

Ondanks alle aandacht voor goed bestuur weten we  nog steeds weinig over wat zich afspeelt achter de deuren van de bestuurskamer. Academisch onderzoek richt zich nog hoofdzakelijk op structurele aspecten als diversiteit, leeftijdsopbouw en achtergronden van de commissarissen. Het wordt echter steeds duidelijker dat de prestaties van de raad niet worden bepaald door deze structuur aspecten maar door hoe de commissarissen met elkaar samenwerken. Deze studie biedt tegengewicht en analyseert op basis van participatief onderzoek de sociale dynamiek van 11 raden van commissarissen. Op basis van de resultaten wordt een model voor goed presterende raden van commissarissen ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op twee soorten conflicten. Enerzijds is er conflict op relatie. Dit is doorgaans negatief voor de prestaties van een raad van commissarissen. Daarnaast is er taakconflict; een inhoudelijkere vorm van conflict waar er verschillen zijn van zienswijzen en opvattingen.

Het onderzoek laat zien hoe een gedeelde rolopvatting tussen de commissarissen bijdraagt aan goede prestaties van de raad. Een gedeelde rolopvatting is namelijk de basis voor scherpe discussie op de inhoud (taakconflict) zonder dat de relatie onder druk komt te staan (relationeel conflict). Scherpe discussies op de inhoud binnen het team van commissarissen zijn cruciaal voor goed toezicht.  Daarnaast blijkt dat een gedeelde rolopvatting van de commissarissen ook de relatie met de CEO versterkt. Een opvallend resultaat is dat wanneer commissarissen conflicten vermijden, dit de prestaties van de raad negatief beïnvloeden. Dit kan leiden tot cognitieve blindheid. 

Klik hier voor meer informatie: http://link.springer.com/article/10.1007/s10997-015-9339-8

 

 

 • Spitsuur! - contextueel leiderschap in turbulente tijden

  Freek Peters

  Boek, 1 november 2013

Per 1 november 2013 is het nieuwe boek van Freek Peters: ‘Spitsuur! - contextueel leiderschap in turbulente tijden’ op de markt. Het zijn spannende tijden, met voor veel organisaties ingewikkelde problemen, maar ook legio nieuwe kansen. Scherp kijken en trefzeker reageren is het devies. Maar hoe doe je dat?


In Spitsuur! worden moderne wetenschappelijke inzichten op een toegankelijke manier behandeld. Het boek is geschreven voor de praktijk, compact en kleurrijk, met herkenbare hulpmiddelen en veel praktische tips. De inhoudelijke verdieping en de analyse-instrumenten worden op een achterliggende website geplaatst; deze is binnenkort operationeel.

De prijs van het boekje is € 14,75 en kunt u bestellen bij www.stilinovi.nl. De brochure kunt u hier downloaden.

 • Leiderschap in Evenwicht: nieuwe tijden vragen nieuwe leiders

  Freek Peters en Ineke Strijp

  Boek, 2 juli 2011

Dit boek is gebaseerd op een recent universitair promotie-onderzoek naar de effectiviteit van leiderschap in het huidige tijdperk. Hieruit blijkt dat de match of de mismatch van het type leider met de strategische opgave van de organisatie van groot belang is voor een effectieve ontwikkeling en een succesvolle performance.

Freek Peters en Ineke Strijp beschrijven in dit boek de wereldwijde megatrends in de samenleving en de economie, maar ook de veranderingen op landelijk niveau en binnen organisaties, die de vraag om nieuw leiderschap actueel maken.
De auteurs gaan in op de geschiedenis van het denken over leiderschap, de inrichting van organisaties, de strategiebepaling en veranderingsprocessen. Zij onderscheiden het tijdperk van de Leeuwenkoning, de Rattenvanger en de Golf surfer: drie manieren van denken over leiderschap die men in de praktijk nog dagelijks tegenkomt.

In het boek wordt een denkmodel geïntroduceerd om inzicht te krijgen in de aard van de strategische opgave en het type leiderschap dat daarbij past. Flexibel organiseren, gedeeld leiderschap in teams of coalities en de toenemende samenwerking in ketens en allianties passeren daarbij de revue. Met wetenschappelijk onderzoek wordt in vijf cases geïllustreerd dat het verband tussen leiderschap en strategie belangrijker en dynamischer is dan ooit tevoren.
Ten slotte introduceren de auteurs een praktische onderzoeksmethode waarmee men zelf kan toetsen in hoeverre het leiderschap in de organisatie past bij de strategische doelstellingen.

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel of via Managementboek.nl.

 • Nieuwe Netwerken - De elite en de ondergang van de NV Nederland

  Meindert Fennema en Eelke Heemskerk

  Boek, 1 maart 2008

De teloorgang van de oude, aristocratische families heeft een grote verandering in de netwerken van de economische elite in gang gezet. De spectaculaire opkomst van buitenlandse bestuurders en de aarzelende toetreding van vrouwen in de bestuurskamers hebben dit recent nog versterkt: het netwerk van dubbelfuncties raakt in verval en de commissariatenverzamelaar verdwijnt. Ook worden de netwerken tussen overheid en bedrijfsleven minder hecht.

Wat is er over van de traditionele normen en waarden in het bedrijfsbestuur na de code-Tabaksblat? Is de nieuwe regelgeving effectief? Zijn de nieuwe waakhonden wel waaks genoeg? Wat zijn de gevolgen van de internationalisering voor het bedrijfsbestuur en voor de toezichthouders? En hoe reageren individuele bestuurders en commissarissen op deze nieuwe ontwikkelingen? Al deze vragen komen aan de orde in nieuwe netwerken.

 • Succesvol verzelfstandigen - de processen in beeld

  Jan de Koning, Freek Peters en Joan Meyer

  Boek, 16 februari 2000

Is verzelfstandigen een panacee? Welke indicaties zijn er voor verzelfstandiging? Waarom verzelfstandigen bij een commercieel bedrijf? Hoe presteren verzelfstandigde bedrijven? Hoe moet de overgang van afhankelijkheid naar zelfstandigheid verlopen? Welke partijen spelen een rol? Hoe voorkom je hybriden? Durft de man die het losmakingproces leidt zelf in de boot te stappen? Wat zijn kritische succesfactoren?
De principes van verzelfstandiging worden in dit boek vervat in het GalanGroep procesmodel. Dit vormt de neerslag van jarenlange praktijkervaring en research met verzelfstandigingsoperaties. Zowel het losmakingproces van de bestaande eigenaar, als het oriënteringproces op de eigen business, worden helder beschreven.
Twintig Nederlandse Captains of industry en overheidsbestuurders spreken openhartig over hun eigen ervaringen met verzelfstandiging, de leermomenten en de successen. 'Het is veel leuker te praten over wat je allemaal goed gedaan hebt' zegt een van hen 'Maar je leert het meest van wat je verkeerd gedaan hebt'. Hun beschrijving laat de rijke verscheidenheid zien en de mensen die het doen.
Zo ontstaat een beeld van motieven, processen, relaties en succesfactoren. Vanaf het eerste moment waarop ergens in de organisatie gezegd wordt: 'Zou het niet mooi zijn als...?'De proefballonnetjes op de nieuwjaarsreceptie. De eerste schrikreacties. Maar vooral ook van de manier waarop concerndirecties, besturen, management en medewerkers elk op hun eigen wijze de definitieve keuze maken tot aan het moment waarop ze constateren: 'Wij hebben een goed bedrijf, we kunnen er iets mee, en het lukt ons waarachtig ook!'