Voorzitter Bestuur

19-09-2016

VBOK

VBOK

Iedere dag worden er 500 baby’s geboren in Nederland. Elk leven is waardevol en kwetsbaar. Het verdient zorg en bescherming. Ongeboren leven in het bijzonder.

De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) wil het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doet zij door op een respectvolle en bewogen manier de publieke opinie te beïnvloeden. De VBOK doet dit door preventie, ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.

De VBOK is zichzelf weer op de kaart aan het zetten, nadat zij een periode nauwelijks van zich heeft doen spreken en bescheiden zichtbaar is geweest. In 2015 is veel aandacht besteed aan visie en missie, het bepalen van de gewenste koers en de wederopbouw van de organisatie. De VBOK heeft zich ten doel gesteld weer een actieve vereniging te worden.

Het bestuur van de VBOK is aangevuld en vernieuwd.  Er is een directeur benoemd, die samen met een enthousiast team uitvoering geeft aan de missie van de VBOK. Een betrokken comité van aanbeveling illustreert de brede achterban die steun biedt aan de VBOK. Regiobijeenkomsten in het land vormen het podium om met de betrokken leden in gesprek te zijn over de nieuwe koers van de VBOK.

Een stukje geschiedenis

De VBOK werd opgericht in 1971 om tegenwicht te bieden aan de liberalisering van de abortuswetgeving. De oprichters wilden alternatieven aanreiken voor abortus, vanuit de visie dat het ongeboren leven beschermwaardig is. De VBOK bevond zich vanaf de oprichting in de voorhoede van de actie tegen abortusklinieken. Na de in 1981 aangenomen Wet Afbreking Zwangerschap richtte de VBOK zich (als algemene vereniging van een voor een belangrijk deel christelijke achterban) volledig op beïnvloeding van het maatschappelijk debat en op preventie en hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen.

In 2010 werd besloten alle activiteiten gericht op hulp bij ongewenste zwangerschap onder te brengen bij een nieuwe stichting: Siriz. Een nieuwe, meer neutrale naam, waardoor het eenvoudiger werd om de voorlichting, hulpverlening en opvang breed bekend te maken in de samenleving. De VBOK kreeg als belangrijkste taak het werk van Siriz (financieel) mogelijk te maken en het uitdragen van de overtuiging dat er vanaf de conceptie sprake is van ongeboren leven dat er recht op heeft zich verder te ontwikkelen en geboren te worden.

15 jaar later is er weer ruimte voor een eigen VBOK-geluid om haar visie en missie op heldere en actuele manier duidelijk te maken. Een grotendeels vernieuwd bestuur en een frisse nieuwe organisatie markeren deze doorstart.

De VBOK zoekt voor het bestuur een nieuwe voorzitter. 

Het bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit vier bestuursleden en een (vertrekkende) voorzitter. Zowel de voorzitter als de penningmeester zijn tevens lid van de Raad van Toezicht van Siriz. De nieuwe voorzitter zal niet plaatsnemen in de Raad van Toezicht van Siriz.

Het bestuur van de VBOK richt zich primair op de ontwikkeling van de visie, missie en de algemene strategie voor de komende jaren, inclusief periodieke evaluaties. Het uitwerken van de strategie en de dagelijkse leiding zijn in handen van de directeur en het team van professionals.

De voorzitter

  • Geeft leiding aan het bestuur
  • Vertegenwoordigt de vereniging bij bestuurszaken
  • Bewaakt de balans tussen bestuur en uitvoering (directeur is woordvoerder, tenzij het bestuurszaken betreft)
  • Inspireert mede-bestuurders en het team van professionals.

Het bestuur zoekt een voorzitter die

  • zich volledig herkent in de visie, missie en vernieuwde koers van de VBOK
  • bestuurlijke kwaliteiten heeft om een vereniging te leiden met gevoel voor het bestuurlijke proces en respect voor ieders rol bij bestuur en realisatie
  • als klankbord fungeert voor de directeur en de medewerkers
  • een netwerk heeft binnen de achterban van de VBOK of de mogelijkheid heeft om een netwerk te ontwikkelen.

De procedure

Het bestuur van de VBOK laat zich bij de werving en selectie van een nieuwe voorzitter begeleiden door Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep. Werving vindt plaats door middel van executive search en plaatsing van een teaser op de voorpagina’s van het Reformatorisch Dagblad, het Nederlands Dagblad en het Katholiek Weekblad van 23/24 september 2016. Daarnaast zal de vacature worden gepost op sociale media als Twitter, Facebook en LinkedIn.

Passende kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met Ton Hardonk op het kantoor van de Galan Groep te Baarn. Hij adviseert het bestuur van de VBOK over de uit te nodigen kandidaten.  De VBOK besluit welke kandidaten in procedure worden genomen.

Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 - 694 8000.

Reageren is mogelijk tot 8 oktober 2016.

 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct