Directeur Brandweerrepressie
(reactietermijn gesloten)

01-10-2018

Veiligheidsregio Utrecht

Vacature

Uw veiligheid, Ons werk

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht

Als Directeur Brandweerrepressie ben je eindverantwoordelijk voor de repressieve brandweertaken (brandbestrijding en hulpverlening) in de veiligheidsregio Utrecht. Binnen het organisatieonderdeel werken circa 2.000 medewerkers waaronder 1.500 vrijwilligers. De directie Brandweerrepressie is in beweging en er is al veel bereikt. Eén van de ontwikkelingen is dat repressie en preparatie met ingang van 1 januari 2019 worden gescheiden en naast elkaar worden georganiseerd binnen deze clusterdirectie. Als Directeur Brandweerrepressie ben je de belangrijkste klant van het Bedrijf Preparatie Brandweer (BPB). Samen met de transitiedirecteur van het BPB vorm je de clusterdirectie Brandweerrepressie. De twee directeuren werken daarmee enerzijds in een klant/leverancier relatie en anderzijds nauw samen om de (programma)doelen en maatschappelijke opgave te realiseren.

Er ligt een aantal concrete opgaven voor de Directeur Brandweerrepressie. 

 • Aanpassingen doorvoeren in de Repressieve organisatie, met name het inrichten van een centraal aangestuurd operationeel centrum brandweer inclusief informatievoorziening en innovatie, voorbereidingen voor de meldkamer midden Nederland en aanpassingen in verband met de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden tot de VRU organisatie
 • Harmoniseren van de rechtspositie (in samenwerking met HRM) en werkprocessen en daarmee ook de randvoorwaarden creëren om de paraatheid en inzet flexibeler te organiseren
 • Uitvoering geven aan de doelstellingen in het beleidsplan 2020-2023 (in ontwerp) en daarmee ook aan het project ”Signaal Rood”: visie op paraatheid en brandweerpost in de samenleving 
 • Uitvoering geven aan het experiment “Flexibele Paraatheid”
 • Verbinding houden met en versterken van de posten op het gebied van de uitruktaak én de preparatietaak
 • Het opnieuw inrichten van de begroting na de afsplitsing van het BPB

Wat ga je doen?

 • Je neemt de integrale verantwoordelijkheid voor de prestaties van jouw organisatieonderdeel, de onder jouw zorg werkende collega’s en de aan jou toegewezen financiële middelen
 • Je initieert waar nodig verandering en doorontwikkeling zonder de dagelijkse prestaties uit het oog te verliezen
 • Je draagt actief bij aan de groei en ontwikkeling van het management team Brandweerrepressie
 • Je richt je op de maatschappelijke opdracht van de VRU als verbindend directeur en als collega in het directieteam
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in ons netwerk, naar onze gemeentelijke, regionale en landelijke crisispartners en naar andere zakelijke contacten
 • Je adviseert collega-directieleden, de algemeen directeur en bestuurlijk portefeuillehouders vanuit jouw verantwoordelijkheid en professionaliteit
 • Je werkt samen met de collega-directeuren van de andere veiligheidsregio’s in het land.
 • Je vertegenwoordigt de VRU in de RBC en in Brandweer Nederland
 • Je wordt WOR-bestuurder voor de OR Brandweer

Profiel

 • Een manager met academisch werk- en denkniveau die richting en ruimte kan geven, tegelijk kan sturen op dagelijkse kwaliteit, visie heeft op doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering en kan meedenken in de koers van de VRU
 • Ruime managementervaring en ervaring met het leiden van complexe veranderingsprocessen / organisatieontwikkelingstrajecten
 • Organisatiekundig en gericht op een bedrijfsmatige manier van werken
 • Kennis van en ervaring in het vakgebied: ‘brandweerbloed’ en eindverantwoordelijk geweest voor de aansturing van een beroepsorganisatie in combinatie met vrijwilligers
 • Een verbindend leider die ook contact houdt met de werkvloer, met zowel de beroeps- als de vrijwillige brandweermensen
 • Zeer ervaren in het werken in een uitvoerende organisatie
 • Bestuurlijk sensitief en inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • Vaardigheid en vermogen om andere dan de gebruikelijke wegen te bewandelen; open staan voor ideeën en doorontwikkeling
 • In staat en gekwalificeerd om (op termijn) op te treden als Regionaal Commandant van Dienst
 • Vaardig in het onderhouden van contacten met burgemeesters en aanspreekbaar zijn 

Wat bieden wij?

Veiligheidsregio Utrecht biedt je een interessante functie vol uitdaging in een dynamische omgeving met een prettige werksfeer. De functie is ingedeeld in schaal 16 (maximaal €7.921,-- bruto per maand) voor 36 uur per week. Je wordt aangesteld in de rang van Adjunct-hoofdcommandeur.

De VRU biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het salaris. Een budget waarmee je jouw arbeidsvoorwaarden kunt inzetten op een manier die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren. Daarnaast heb je 165,6 uur verlof op basis van een 36-urige werkweek. Verder kun je gebruik maken van een ziektekostenverzekering met collectieve korting bij IZA, Menzis en CZ.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de organisatie vind je op www.vru.nl
Voor informatie over de inhoud van de functie kunt je contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-694 8000.

Veiligheidsregio Utrecht werft mensen met de beste capaciteiten en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke of mentale beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Veiligheidsregio Utrecht is op zoek naar mensen met talent.

Wil je solliciteren? Klik dan hieronder om je motivatiebrief en cv toe te voegen. Je motivatiebrief en cv dienen uiterlijk binnen te zijn op 18 oktober 2018.

De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct