Conrector/Directielid Corlaer College
(reactietermijn gesloten)

19-12-2018

Meerwegen scholengroep

Situatieschets 

Het Corlaer College is een innovatieve, brede scholengemeenschap op protestants christelijke grondslag, die alle richtingen van vmbo t/m havo/atheneum aanbiedt in Nijkerk. Het Corlaer College werkt vanuit heldere waarden en een heldere visie waarin relatie, autonomie en competentie centraal staan. Deze visie en de vertaling daarvan in het onderwijsconcept, met een eigen inkleuring voor vmbo en havo/atheneum, heeft alle afdelingen het predicaat excellent opgeleverd. Binnen het havo/atheneum kenmerkt het onderwijsconcept zich door thematisch onderwijs en domeingericht werken.

De school is door de aantrekkende werking van het innovatieve onderwijsconcept en de brede waardering daarvoor, in de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid naar de huidige omvang van omstreeks 2.000 leerlingen, gelijkelijk verdeeld over vmbo en havo/atheneum. Uitdaging is om dit aantal vast te houden in het licht van demografische trends én om de onderwijskundige voorsprong te behouden. Er werken 227 mensen bij het Corlaer College.  

De school wordt aangestuurd door een rector die integraal verantwoordelijk is voor de school, een plaatsvervangend rector die het vmbo en de financiën aanstuurt en een conrector die havo/atheneum en de zorgstructuur aanstuurt. Deze directie werkt collegiaal en verdeelt onderling een aantal bovenschoolse portefeuilles. Binnen het Corlaer College wordt gewerkt in teams, die veel autonomie en verantwoordelijkheid krijgen. De teams worden aangestuurd door afdelingsleiders. Binnen het havo/atheneum zijn twee afdelingen: onderbouw en bovenbouw. 

Het Corlaer College is onderdeel van de Meerwegen scholengroep, die eigentijds christelijk voortgezet onderwijs verzorgt in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. De scholengroep bestaat uit zes scholen. Elke school heeft een eigen profiel en wordt aangestuurd door een schoolleider die integraal verantwoordelijk is voor zijn/haar school. Zij worden aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur (CvB), dat eindverantwoordelijk is. De scholen worden ondersteund door het staf- en bestuursbureau.

Door het vertrek van de huidige conrector zoeken wij een inspirerende

Conrector/Directielid havo-atheneum Corlaer College (m/v 0,8 -1 fte)

die samen met het team deze innovatieve school op het huidige hoge niveau houdt én slim doorontwikkelt. 

Functie en verantwoordelijkheden

Als conrector ben je enerzijds verantwoordelijk voor havo/atheneum. Je stuurt hiertoe de afdelingsleiders aan, die op hun beurt weer teams aansturen. Ook stuurt de conrector in de huidige situatie de afdelingsleider TL aan vanuit het oogpunt van doorlopende leerlijnen. Anderzijds ben je onderdeel van de directie. Samen met de plaatsvervangend rector en de rector (die per 1 februari 2019 wordt ingevuld middels een duobaan) ben je collegiaal verantwoordelijk voor het Corlaer College als geheel, de samenhang tussen de deelscholen en een aantal bovenschoolse portefeuilles. Dat worden in ieder geval de portefeuilles leerlingenzorg en formatie. Nadat de directie compleet is wordt de definitieve portefeuilleverdeling bepaald. 

De opdracht van de conrector

Kernopdracht is het behouden van en voortborduren op de goede resultaten, het onderwijsconcept en de innovatieve, professionele cultuur van gedeeld leiderschap. Dit met aandacht voor de belastbaarheid van de teams en goede implementatie en samenhang van nieuwe initiatieven.

Hiertoe wordt het volgende van je gevraagd:

 • Doorbouwen aan de huidige innovatieve- en professionele cultuur met veel ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid in deze consolidatiefase
 • Het gedeelde leiderschap continueren, door bottom-up leiding te geven, met oog voor de doorontwikkeling van de onderwijsteams 
 • De onderlinge verbinding, onder andere, tussen havo en TL en het overzicht versterken door met een open blik meer met en van elkaar te leren
 • Behoud van de hoge kwaliteit en de goede resultaten 
 • Op een verbindende manier schoolbreed medeverantwoordelijkheid dragen 
 • De relaties en verbindingen in- en extern behouden en versterken
 • Staan voor zowel de onderwijskundige- als christelijke identiteit van de school.

Profiel 

Wij zoeken een conrector die in staat is om deze opdracht te vervullen en hiertoe aan de volgende eisen voldoet:

Minimaal 

 • Een afgeronde HBO-/WO-opleiding
 • Circa 3-5 jaar ervaring als conrector/afdelingsleider binnen een innovatieve VO-school 
 • Onderschrijven van de sociaal constructivistische- en maatschappijvisie van de school
 • Affiniteit met de portefeuille leerlingenzorg en passend onderwijs 
 • Affiniteit met de portefeuille formatie  
 • Analytisch vermogen 
 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 
 • Onderwijskundig sterk: een onderwijskundige sparringpartner kunnen zijn
 • Veranderkundig en strategisch sterk zijn: overzicht hebben en zicht op haalbaarheid en maakbaarheid van verander- en innovatieprocessen
 • Verbindend: collegiaal, gericht op samenwerking en samenhang
 • Netwerker: In staat om een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden en ambassadeur van de school te zijn 
 • Christelijk meelevend 
 • Een sterke persoonlijkheid, een voorbeeld, die open en nieuwsgierig is en zelfkennis heeft
 • Mensgericht, toegankelijk, benaderbaar, inlevend 
 • Kunnen loslaten en delegeren, goede vragen stellen en feedback geven 
 • Kortom een contextueel leider, die organisatiesensitief is, ruimte geeft, bottom-up kan en wil sturen, stijlflexibel is, kaders geeft, durft aan te spreken en besluitvaardig is.

Ideaal 

 • Humor
 • Een afgeronde schoolleidersmaster (MEM, MEL, MME, MPM)
 • Een progressieve kijk op leren
 • Ervaring met het vanuit een onderwijsvisie opzetten en aansturen van de portefeuille  leerlingenzorg
 • Ervaring met de bovenschoolse portefeuille formatie 
 • Bereid en bevoegd om op termijn één klas per week les te geven om zo voeling te houden met de onderwijspraktijk
 • Iemand met een open blik naar buiten en een groot en relevant netwerk 
 • In staat om een omgeving te scheppen/behouden, waarin mensen zich vrij voelen om initiatieven te nemen en hun talenten te ontwikkelen 
 • Geen groot ego, wel een leider, die open, toegankelijk, constructief en medemenselijk is en blijft agenderen waar wij het voor doen: de leerling!

Wat biedt het Corlaer College?

Corlaer biedt een belangrijke strategische rol binnen een uitstekend aangeschreven ontwikkelschool, met een team van enthousiaste, intrinsiek gemotiveerde en betrokken collega’s en leerlingen. Veel ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om samen met de afdelingsleiders het havo/atheneum en samen met de schoolleiding het Corlaer College door te ontwikkelen. 

De functie is ingeschaald in schaal 13, CAO VO 2018-2019. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Naast deze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn er nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

Procedureplanning 

23 en 24 januari 2019 - Voorselectiegesprekken bij de Galan Groep 
7 februari - Eerste ronde selectiegesprekken 
12 februari 12.30 - 17.00 uur - Tweede ronde selectiegesprekken 
Week 18 - 23 februari - Arbeidsvoorwaardengesprek

De procedure wordt zowel intern als extern gelijktijdig opengesteld. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Informatie

Het Corlaer College laat zich in deze procedure ondersteunen door drs. Coen Massier, partner bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact met hem opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.

Sluitingstermijn 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de sollicitatiebutton vóór 19 januari  2019 en reserveer de geplande gespreksdata!
 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct