Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

11-04-2019

Gemeente Leidschendam-Voorburg

1 Gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg (74.000 inwoners) heeft een ambitieuze en loyale ambtelijke organisatie met circa 650 medewerkers. De lat ligt hoog: Leidschendam-Voorburg wil de beste gemeentelijk dienstverlener van Nederland worden. De organisatie doet er alles aan om medewerkers optimaal te faciliteren. Het nieuwe werken is belangrijk: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van innovatieve technologieën. Het moderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken. Daarmee ontstaan nieuwe vormen van samenwerking die goed aansluiten bij de beoogde ontwikkeling van de organisatie. Belangrijke organisatiethema’s zijn opgave-gericht werken, zaakgericht werken en zelfsturing. Creativiteit en oplossingsgerichtheid van medewerkers wordt gestimuleerd. Medewerkers worden gevraagd anders te werken dan in de afgelopen decennia. De inwoner staat centraal. Dit vraagt om helderheid en duidelijkheid in handelen en communiceren. Ook wordt bewust gezocht naar de verbinding met elkaar. Dit alles onder het motto: Vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid. De komende jaren zal worden voortgebouwd aan het verder professionaliseren van de organisatie. 

Bestuur
De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg bestaat uit 35 raadsleden, verdeeld over zeven partijen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. Elk van deze partijen levert een fulltime wethouder. Na de verkiezingen in 2018 is de politieke context veranderd. De samenstelling van het college is vrijwel geheel veranderd. De zoektocht naar nieuwe politiek-bestuurlijke verhoudingen is nog niet afgerond. De driehoek burgemeester - griffier - secretaris vervult daarin een belangrijke rol en is een onmisbare schakel in het goed laten verlopen van besluitvormingsprocessen. 

Bestuurlijke omgeving
De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt deel aan diverse bestuurlijke samenwerkingsverbanden met verschillende gemeenten. Variërend van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, gezamenlijke inkoop van Jeugdzorg met Haaglanden tot de inkoop van diensten door Wassenaar en Voorschoten op het terrein van Werk & Inkomen. Regionale samenwerking is actueel. Het is daarom ook zaak om daarin de belangen van Leidschendam-Voorburg goed te vertegenwoordigen. 

2 Vacature Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Per 1 september 2018 is een vacature ontstaan van gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De functie wordt momenteel waargenomen door de programmadirecteur. 

3 De functie

De functie bestaat uit een aantal taken:

 1. Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders
 2. Algemeen directeur van de organisatie
 3. Bestuurder als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden

Daarnaast beslaat de functie enkele rollen, waaronder:

 1. Actieve deelname in de driehoek burgemeester - griffier - secretaris
 2. Leidschendam-Voorburg positioneren in de regio
 3. Leiding geven aan het Managementteam
 4. Het vorm geven aan de wettelijke rol inzake privacy, naast de FG als onafhankelijke toezichthouder
 5. Regie houden op de planning & control cyclus en de daarbij behorende instrumenten

4 Competenties

De gemeentesecretaris /algemeen directeur herkent zich in de competenties, zoals die door de Vereniging van Gemeentesecretarissen in algemene zin zijn vastgesteld en de competenties zoals opgenomen in de competentiebox Gemeenten van het A+O fonds Gemeenten.
https://www.gemeentesecretaris.nl/assets/Uploads/f18f2e3dcb/Handreiking_Werving_en_Selectie_gemeentesecrtaris.pdf en https://www.aeno.nl/competentiebox-gemeenten

Accenten worden gelegd op:

 • Bestuurlijke en politieke sensitiviteit (eigen en organisatie-activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden)
 • Probleemoplossend vermogen (komen met oplossingen voor vraagstukken, situaties, et cetera – ontrafelen en doordringen tot de kern)
 • Persoonlijk optreden (zichtbaar zijn, zelfbewust eigen opvattingen uitdragen, verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en resultaat, impact)

Ervaring wordt gewaardeerd. 

5 De ideale kandidaat

De ideale kandidaat staat bekend als verbinder pur sang. Is zichtbaar, inlevend en benaderbaar. Schakelt moeiteloos en geloofwaardig tussen de verschillende rollen. Herkent bestuurlijke wensen en weet deze te vertalen naar de mogelijkheden in de organisatie. Adviseert met impact. Ondersteunt het bestuur en biedt nabijheid voor de individuele bestuurder. 

Heeft visie en overtuigingskracht en staat stevig in de schoenen. Heeft de blik gericht op de toekomst, ziet ontwikkelingen en neemt de organisatie daarin mee. Is tegelijkertijd praktisch en oplossingsgericht. Zorgt ervoor dat de organisatie soepel kan functioneren. Vindt voor het functioneren van de organisatie de medezeggenschap voor medewerkers een belangrijke voorwaarde. Gaat door op de ingeslagen weg. Afmaken en afronden zijn belangrijk. Proefballonnetjes niet. Relativering, humor en vrolijkheid zijn herkenbare persoonskenmerken. 

6 Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. De functie wordt bezoldigd in schaal 17.

7 Procedure

Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats door plaatsing van een teaser op zaterdag 13 april 2019 op de voorpagina van het NRC Handelsblad alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Leidschendam-Voorburg besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

De planning kent de volgende tijdbalk:
13 april – Start mediawerving en search
3 mei – Sluiting reactietermijn
Week 20 – Voorselectiegesprekken
Week 22 – Kandidaatpresentatie
Week 23 – Selectiegesprekken eerste ronde
Week 24 – Assessment
Week 25 – Selectiegesprekken tweede ronde

8 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 6948000.
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct