Directeur Stedelijke Opgaven
(reactietermijn gesloten)

09-05-2019

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Eindhoven is een bruisende stad volop in ontwikkeling en met 232.000 inwoners de vijfde stad van Nederland. Eindhoven vormt het hart van Brainport, een innovatieve toptechnologie regio van wereldformaat. Hier worden in samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers oplossingen bedacht voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Eindhoven is een stad van technologie, kennis en design. En daarnaast ook een stad met een omvangrijk aanbod aan maatschappelijke en culturele voorzieningen en een grote en diverse bedrijvigheid. Kortom een heerlijke stad om te ondernemen, te wonen en te werken.

Bij zo’n stad past een ambitieus bestuur en dito ambtelijke organisatie die zich continu wil ontwikkelen en verbeteren, flexibel wil zijn en met slagkracht opereert. In die beweging zijn de afgelopen jaren zeker stappen gezet. 

De nieuwe directeur zet samen met zijn/haar collega’s de schouders onder de stevige opgaven. Hij/zij is politiek-bestuurlijk en organisatorisch sensitief en daarmee een topadviseur voor het bestuur. De directeur is een ondernemende moderne leidinggevende met een neus voor innovatie, die weet hoe hij/zij opereert als een boegbeeld van de organisatie. Hij/zij inspireert en stimuleert, neemt met verve resultaatverantwoordelijkheid, verbindt met oog voor integraliteit, binnen en buiten de organisatie en dat met hart voor Eindhoven!

Directeur in de directieraad

De gemeente Eindhoven bestaat uit 14 sectoren. De directieraad en de sectorhoofden werken nauw samen in een netwerkorganisatie. Zij inspireren en bouwen niet alleen de eigen sector maar de hele organisatie. Ze hebben nauw contact met het college, overzien het geheel aan gemeentelijke opgaven, geven richting en vullen van daaruit de bijdrage van hun sector in. 
De ambtelijke organisatie wordt geleid door de Directieraad, onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur. Leden van de Directieraad vormen 'de directie van de gemeente' en streven naar een situatie van verantwoordelijkheid diep in de organisatie. Vanuit de gedachte dat intensief en direct contact met burgers, bedrijven en andere externe partijen van wezenlijk belang is.

De opgaven
De ontwikkelingen in de samenleving, de verdergaande digitalisering, bezuinigingsopgaves en de ambities uit het coalitieakkoord vragen veel van onze organisatie. De afgelopen jaren stonden voor een belangrijk deel in het teken van het realiseren van bezuinigen op de organisatie en het incorporeren van de decentralisaties in het sociaal domein. De organisatie heeft behoefte aan stabiliteit, ruimte en regelmaat. 

Tegelijkertijd moet de gemeente Eindhoven werken aan het verbeteren van slagkracht en uitvoeringskracht op die opgaven die prioritair zijn. Dit zijn de opgaven die samenhangen met de ambities die voortvloeien uit de schaalsprong van de stad in combinatie met het vasthouden van de kwaliteiten die de stad heeft: een aangenaam woon- en leefklimaat waarin iedereen welkom is en iedereen kan meedoen.

Als Directeur Stedelijke Opgaven zorg je voor een samenhangende realisatie van de opgaven. Je zorgt samen met collega’s uit de directieraad voor de beschikbaarheid en volledigheid van informatievoorziening in besluitvormingsprocessen. Je weet goed contact te onderhouden met leden van de ambtelijke ‘top’ en externe partijen in de stad, de regio en daarbuiten. 
Middels goede monitoring en waar nodig bijsturing van het programma sluit het continue aan op de veranderende opgaven in de buitenwereld. Daarmee zijn de structuren en programma’s dienstbaar aan de opgaven van college en raad – en niet andersom. 

De rollen
De Directeur Stedelijke Opgaven vervult een aantal rollen:

  • Topadviseur van het bestuur 
  • Ambtelijk opdrachtgever/ambassadeur
  • Directieteamlid
  • Leidinggevende van de sectorhoofden van de ruimtelijke sectoren en van de sectoren sociaal, strategie, economie & cultuur en veiligheid plus het Van Abbe Museum.

Om aan deze rollen invulling te geven verwacht de gemeente Eindhoven het volgende:

  • Je hebt een academisch werk- en denkniveau
  • Je voelt je thuis in de regio Eindhoven en zijn opgaven en je bent bereid om je zeker vijf jaar te verbinden aan deze rol
  • Jouw stijl van leidinggeven is coachend; je bent zichtbaar voor mens en organisatie. Je geeft ruimte aan medewerkers, stimuleert talent en stuurt op complementariteit, creativiteit, ondernemerschap en innovatie
  • Je vindt het belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen, waarbij klantgerichtheid en gedrevenheid leiden tot voortdurende verbeteringen. Je stuurt op een professionele, solide en flexibele organisatie met een prettig en veilig werkklimaat 
  • Je spreekt anderen aan op functioneren en gedrag, op eigenaarschap en resultaat. Je bent ook zelf aanspreekbaar hierop. Afspraak is voor jou afspraak. Je bevordert de integraliteit, creativiteit, het kostenbewustzijn en de samenwerking, zowel in- als extern
  • Jouw handelen is transparant en laat zien dat je daadkrachtig besluiten durft te nemen
  • Je hebt een brede visie op de opgaven van decentrale overheden. Daarbij heb je kennis van en aandacht voor ruimtelijke, sociale, economische en veiligheidsonderwerpen. Je weet op een heldere wijze lijnen uit te zetten en hiervoor draagvlak te creëren
  • Je schakelt op directieniveau over grootstedelijke projecten met Provincie, Rijk en Europa
  • Je geeft uitvoering aan de college-agenda en bewaakt de integraliteit
  • Je hebt ruime ervaring in het acteren in een complexe, politiek-bestuurlijk organisatie
  • Je maakt deel uit van landelijke en/of provinciale netwerken op ruimtelijk- sociaal- en economisch vlak. Je haalt de kritische buitenwereld naar binnen
  • Je hebt een trackrecord als manager/directeur met het optimaliseren en ontwikkelen van een organisatie. Landelijk heb je hierbij je sporen verdiend.

Ons aanbod
De functie is ingeschaald in schaal 17 (max. € 8.697,-- bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur per week). Het betreft een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. 

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:

  • 23 vakantiedagen (op basis van 36 uur per week). En je kunt ADV opbouwen
  • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat uit, onder andere, de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage
  • een vergoeding voor een trajectkaart van max. € 60,-- per maand als je met de trein/bus reist. Gemeente Eindhoven heeft ook wandel-, fiets-, en e-bike vergoedingen
  • een werkplek in het centrum van Eindhoven. Verder kun je ook thuis werken en is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

De gemeente Eindhoven streeft naar een inclusief personeelsbestand, een afspiegeling van de beroepsbevolking van Eindhoven.

Procedureplanning

10 mei 2019 – Start mediawerving en search
24 mei 2019 – Sluiting reactietermijn
Week 22-23 – Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
Week 24 – CV-presentatie
Week 25/26 – Eerste ronde selectiegesprekken
Week 27 – (Eventueel) assessment
Week 28 – Tweede ronde selectiegesprekken
Week 29 - Arbeidsvoorwaardengesprek

Informatie 

Gemeente Eindhoven laat zich in deze procedure ondersteunen door Walter Huurdeman, partner bij de Galan Groep. Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie of wil je meer informatie hierover, neem dan contact met hem op via telefoonnummer 035 – 694 8000. 
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure en een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct