Directeur Doomijn Kinderopvang
(reactietermijn gesloten)

01-07-2019

Travers

Doomijn

Doomijn is onderdeel van Stichting Travers.

Travers heeft als missie: het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in buurten en wijken door burgers, alsmede het (doen) bevorderen van de professionele opvang van kinderen en jeugdigen..

Doomijn, ZwolleDoet!, Travers Welzijn en poppodium Hedon. Samen zijn zij Travers en met elkaar bouwen zij aan ontwikkeling, welbevinden, leefbaarheid én verbinding in de samenleving. Ieder vanuit eigen kracht, met een eigen merk en daarbij behorende strategie, maar vanuit een gedeelde missie. 

Doomijn heeft  een  maatschappelijke opdracht: met onze kinderopvang dragen we bij aan een goed leer- en opvoedingsklimaat voor alle kinderen in hun buurt, wijk, dorp of stad. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met lokale partners. 

Voor de jaren 2018 tot en met 2022 is een strategie geformuleerd, gebaseerd op een viertal pijlers:

 • Lokale marktbenadering en marktontwikkeling is de basis
 • De hoogste pedagogische kwaliteit vormt een unieke toegevoegde waarde
 • Efficiënt & klantgericht werken leidt tot een scherpe kostprijs
 • Een sterkere financiële basis geeft ruimte voor innovatie

De vier pijlers werken als kompas. Zij bieden houvast en geven richting.  

Doomijn is thuis in grote delen van Noord- en Midden-Nederland: Doomijn Zwolle, Doomijn Harderwijk, Doomijn Noord en Doomijn Apeldoorn. Vanuit 120 locaties bieden wij opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

Organisatie

De Raad van Bestuur (Wim Bosch) en de directie (Directeur Doomijn en de Directeur Welzijn & Cultuur – Anne Riemersma) richten zich primair op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting Travers en haar dochterstichtingen.

De directeur Doomijn geeft leiding aan 14 managers. Daarbij wordt hij/zij ondersteund door de manager Pedagogiek, Kwaliteit en Ontwikkeling en de manager bedrijfsvoering. Voor bedrijfsvoering is een procedure gestart voor werving en selectie van een nieuwe manager. Belangrijke verandering is om ondersteunende diensten van Travers niet langer vanuit een shared service center aan te bieden, maar onderdeel te laten uitmaken van Doomijn.

Doomijn maakt (intern) onderscheid naar regio’s: Doomijn Noord, Doomijn Zwolle, Doomijn Apeldoorn en Doomijn Harderwijk. Kinderopvang vindt plaats op ongeveer 120 adressen. Bij Doomijn werken 850 collega’s (circa 500 FTE). Een 14-tal managers is vooral gericht op het primaire proces en de verbindingen in de eigen regio, zoals contacten met klanten, onderwijsinstellingen en de gemeenten. De manager kinderopvang is verantwoordelijk voor de markt, voor de pedagogische kwaliteit en voor de ontwikkeling van het personeel. 

Functie Directeur Doomijn

De directeur:

 • Geeft leiding aan Doomijn  
 • Geeft samen met de directeur Welzijn & Cultuur en de Raad van Bestuur (eindverantwoordelijk) leiding aan Travers.

De opgave

Doomijn is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote regionale aanbieder van maatschappelijke kinderopvang. Het succes van Doomijn is gebaseerd op drie pijlers: lokale herkenbaarheid, onweersproken hoge pedagogische kwaliteit en efficiënte bedrijfsvoering. De markt voor kinderopvang is dynamisch; in vele opzichten. Conjuncturele fluctuaties volgen elkaar op. De kwaliteit van het personeel maakt het verschil, vooral in een krappe arbeidsmarkt. De opgave voor de directeur Doomijn is om de onderneming blijvend te positioneren in deze markt. De uitgangspunten zijn beschreven in de Strategie Doomijn 2018 – 2022. 

Profiel

 • Geeft heldere sturing aan de organisatie en zorgt voor een effectieve verbinding tussen de managers en de directie
 • Heeft absolute focus op de markt en de ontwikkeling van de markt
 • Is gericht op continuïteit, perspectief en een redelijk rendement
 • Ziet als ondernemer kansen en zet deze om in realiseerbare doelen
 • Geeft richting aan de doorontwikkeling van de organisatie met de vier pijlers als kompas
 • Geeft concrete invulling aan de ontwikkeling van het personeel 
 • Draagt actief bij aan de missie van Travers
 • Kan academisch denken vertalen naar concreet handelen van de onderneming  
 • Ervaring binnen de kinderopvang,  dan wel kennis van de (wet) kinderopvang is een pré.

Persoon/typecast

 • Marktgerichte ondernemende directeur. Verbindend, toegankelijk, open en helder. Voorbeeldrol voor het personeel. Weet wat er speelt in de eigen sector. Inspirerend boegbeeld. Zichtbaar en actief in de relevante netwerken. Vertrouwd met gemeentelijke overheid, onderwijsveld en welzijnssector. Ervaren directeur die met natuurlijke souplesse en flair schakelt tussen verschillende leiderschapsstijlen. Sturend, besluitvaardig en knopen doorhakkend waar nodig. Ondersteunend, faciliterend en ruimte creërend waar dat kan. Weet wat er speelt in de vestigingen. Verbindend in de teams, zowel op concernniveau binnen Travers, als binnen Doomijn. 

Procedureplanning

1 juli 2019 - Publicatie profiel op websites (Travers/dGG) en LinkedIn pagina
6 juli - Start mediawerving
15 augustus - Sluiting reactietermijn
Week 34 ( week van 19 augustus) - Voorselectiegesprekken
30 augustus - Presentatie shortlist met selectiecommissie
4 september - Selectiegesprekken eerste ronde 
12 september - Eventueel assessment
18 september - Selectiegesprekken tweede ronde met adviescommissie 
23 september - Kennismakingsgesprek met remuneratiecommissie 
Week 39 (week van 23 september) - Arbeidsvoorwaardengesprek 
Week 40 - Benoeming

Arbeidsvoorwaarden

De CAO kinderopvang is van toepassing. Doomijn volgt de adviesregeling van de BDKO. De functie valt in groep H maximaal € 115.000,--.  
 

Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 6948000.
 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct