Concerncontroller
(reactietermijn gesloten)

29-11-2019

Gemeente Leidschendam-Voorburg

1. Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met circa 650 medewerkers. Onze ambitie is om de beste gemeentelijke dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier. Bijvoorbeeld door vorm te geven aan het nieuwe werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid, eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen wij onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. 

Dit vertaalt zich ook naar de manier waarop wij omgaan met control. Ons doel is om te ontwikkelen naar een ‘zelf controlerende organisatie’. Dit houdt in dat de primaire verantwoordelijkheid voor en verantwoording over de risico's en beheersmaatregelen per proces ligt bij de proceseigenaren. De verbijzonderde interne controle heeft daar een toetsende en adviserende rol in. De controlfunctie kent een risicobenadering: op basis van risico’s worden de onderwerpen voor onderzoek bepaald.

2. De functie

De concerncontroller is een onafhankelijk adviseur van het college en de ambtelijke organisatie en valt hiërarchisch onder de gemeentesecretaris/ algemeen directeur. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het ‘in control zijn’ van de hele organisatie. De concerncontroller is kaderstellend voor control binnen de organisatie, anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en adviseert daarover. Hij signaleert (control) problemen, is sparringpartner en voert (specifieke) control opdrachten uit. De concerncontroller heeft een relatie met alle afdelingen, in het bijzonder met de afdeling Bedrijfsvoering (BV), met specifiek aandacht voor de financiën van de gemeente. 

De taken van de concerncontroller:

 • Strategisch adviseur en sparringpartner voor bestuur en organisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Leidinggeven aan het team Concerncontrol (plaatsvervangend concerncontroller en vijf adviseurs).
 • Inspelen op ontwikkelingen en deze vertalen naar de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Het bevorderen van het bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel van de organisatie op het gebied van ‘in control zijn’ en risicomanagement.
 • Resultaten behalen op het gebied van onder meer:
  opstellen concern breed auditplan;
  ​verbeteren en inrichten management control functie;
  doorontwikkelen van het P&C instrumentarium ter verbetering van de      bedrijfsprocessen;
  aanjagen van risicomanagement;
 • ​​​Actieve deelname aan het MT.

3. Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding bedrijfskunde, (bedrijfs-)economie,  bestuurskunde of een vergelijkbare opleiding op minimaal WO niveau.
 • Ervaring als strategisch klankbord en adviseur voor bestuur en (top)management.
 • Ervaring als concerncontroller in een politiek/bestuurlijke organisatie is een pre.

Kerncompetenties van de nieuwe concerncontroller zijn:
Adviesvaardig
Flexibel in stijlen
Onafhankelijk én verbindend
Resultaatgericht 
Omgevingsbewust
Heeft impact

4. Arbeidsvoorwaarden

 • Een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week, voor in eerste instantie de duur van één jaar.
 • Een maximaal salaris van € 7.524,-- per maand (salarisschaal 15) afhankelijk van je opleiding en ervaring op basis van een 36-urige werkweek.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget is maandelijks opneembaar en in te zetten voor verschillende doeleinden.
 • Een thuisbasis bij een ambitieuze en dynamische werkgever waar aandacht voor elkaar vanzelfsprekend is.
 • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden die verder reiken dan jouw functie en goede studiefaciliteiten.
 • Een flexibele werktijdenregeling.
 • Een iPhone en iPad of laptop.

5. Procedure

De gemeente Leidschendam-Voorburg laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. Externe werving vindt plaats op Intermediair.nl (‘Topbaan’) en via LinkedIn. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. De gemeente zal om referenties en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

De planning kent de volgende tijdbalk:
29 november 2019 - Publicatie profielschets op websites, Intermediair.nl en LinkedIn 
2 januari 2020 - Sluiting reactietermijn
8 en 15 januari 2020 - Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
24 januari 2020 - Eerste ronde selectiegesprekken met selectiecommissie
27 januari 2020 - Selectiegesprekken met adviescommissie
10 februari 2020 - Vervolgronde selectiegesprekken met selectiecommissie
Week 8, 2020 - Eventueel assessment
Week 9, 2020 - Arbeidsvoorwaardengesprek

6 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 6948000.


 
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct