Manager Middelen
(reactietermijn gesloten)

19-12-2019

Recreatie Noord-Holland

1. Recreatie Noord-Holland

Recreatie in de buitenlucht, dat is de specialisatie van Recreatie Noord-Holland. RNH snapt hoe mensen de groene ruimte willen beleven en benutten. Daarover adviseren zij bestuurders, overheden en ondernemers. RNH heeft jarenlange ervaring met de duurzame ontwikkeling en exploitatie van groene ruimte en routestructuren. De grootste opdrachtgevers zijn de 24 deelnemende gemeenten in de vijf recreatieschappen:
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
- Recreatieschap Geestmerambacht
- Groengebied Amstelland
- Recreatieschap Spaarnwoude
- Recreatieschap Twiske-Waterland

RNH weet hoe hun bestuurlijke processen lopen en hoe zij hen het beste kunnen bedienen. 

Missie
Recreatie Noord-Holland is dé organisatie die zorgt voor een brede variatie aan recreatieve activiteiten in een groene omgeving. 
RNH ontwikkelt en beheert een aantrekkelijke groene omgeving voor veel verschillende mensen, in alle jaargetijden. Zij zorgt voor mogelijkheden om te genieten van rust of vertier, door in- of ontspanning. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt.

Dienstverlening
Recreatie Noord-Holland zorgt voor een optimale invulling van de recreatiebehoefte:

 • die aansluit bij de wensen van de recreant
 • waarbij een goede balans tussen natuur en recreatie centraal staat
 • die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt 

De diensten richten zich op beleid, realisatie en exploitatie van recreatie. Opdrachtgevers kunnen bij RNH terecht voor:

1. Een integraal dienstenpakket 
Hieronder verstaan wij het hele proces van beleid > voorbereiding > realisatie en beheer.

2. Specifieke diensten
Tot deze specifieke diensten rekenen wij: 

 • Advies: Evenementenbeleid, financieel beleid, subsidiemanagement, veiligheidsplan, gebiedsontwikkelingsvisie
 • Realisatie: Agrarisch beheer, financieel beheer, marketing en communicatie, handhaving openbare orde en veiligheid: toezicht en aanleg van nieuwe gebieden en recreatieve routestructuren
 • Exploitatie: Werving en selectie van recreatieondernemers, werving evenementen, gebiedsmakelaar, onroerend goed beheer, beeldkwaliteitsplan.

Organisatiedoelstellingen
1.  RNH heeft een gezonde, duurzame bedrijfsvoering 

 • De vermogenspositie van RNH is minimaal gelijk aan het berekende benodigde weerstandsvermogen, zodat de organisatie goed kan meebewegen in veranderende marktomstandigheden
 • RNH ziet marktkansen en speelt er op in door concrete ideeën voor te leggen aan opdrachtgevers en potentiële klanten
 • RNH vindt duurzaamheid belangrijk. Dit blijkt uit haar streven om zo weinig mogelijk te verspillen en actief bij te dragen aan duurzame projecten. Hierbij is continu oog voor de kosten-/kwaliteitverhouding en optimalisering van bedrijfsprocessen. Ook is er altijd aandacht voor milieuaspecten in de uitvoering van opdrachten en adviezen aan opdrachtgevers.

2. Medewerkers van RNH zijn gemotiveerd 

 • De juiste medewerker op de juiste plaats in prettige werkomstandigheden
 • De leidinggevenden geven richting en ondersteunen medewerkers adequaat
 • RNH streeft naar een open cultuur gericht op samenwerking, eenheid en eigen verantwoordelijkheid.

3. Opdrachtgevers van RNH zijn tevreden

 • RNH maakt duidelijke afspraken met en legt verantwoording af aan opdrachtgevers
 • RNH communiceert frequent en transparant met opdrachtgevers over activiteiten en resultaten
 • RNH is deskundig, straalt vertrouwen en plezier uit en beweegt mee met veranderende omstandigheden.

2 Manager Middelen

De Manager Middelen rapporteert aan de directeur en is lid van het MT van Recreatie Noord-Holland. Hij geeft (hiërarchisch) leiding aan en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van de afdeling Middelen, die bestaat uit de disciplines Financiën, P&O, Bedrijfsbureau, Juridische zaken en Automatisering (de afdeling is ongeveer 15 fte groot). 

De Manager Middelen heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling van strategisch beleid van RHN en doet in nauwe samenspraak en afstemming met de rest van de organisatie. 
Van de Manager Middelen wordt veel ervaring en talent verwacht. Je bent op de eerste plaats een echte vakman/vrouw op het brede terrein van bedrijfsvoering en een stevige sparringpartner voor directie en management. Je bent cijfermatig en analytisch krachtig. Je hebt een sterke eigen mening en een feilloos gevoel voor verhoudingen en hebt visie op effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en ondersteuning. 

Samen met de directeur, management en medewerkers ga je voor de duurzame doorontwikkeling van bedrijfsvoering en ondersteuning van het primaire proces. Je weet altijd waar de stip op de horizon staat en weet mensen daarbij te betrekken. Tegelijkertijd heb je een feilloos gevoel voor de actualiteit en kan daar snel en gericht op acteren. Je weet hoe je een groep professionals kan inspireren, motiveren en coachen om de doelen te bereiken. Je geeft persoonlijk sturing aan financiële processen in de organisatie. Verbinden op inhoud en relatie binnen en buiten de organisatie is een natuurlijke stijl van werken voor jou. Daarnaast vind je het een uitdaging om de organisatiekoers van RNH mee uit te dragen en verder vorm te geven.  Je voldoet aan onze kerncompetenties voor leidinggevenden: kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken.

De Manager Middelen geeft leiding aan een strategisch organisatieonderdeel, je stuurt op de realisatie van strategische doelstellingen en levert een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van lange termijn doelstellingen van de organisatie. De opgaven van de Manager Middelen zijn: 

 • Medewerkers binden en laten groeien in hun vak en rol 
 • Directie faciliteren richting besturen 
 • Transparantie in activiteiten, prestaties en programma’s, begroting(en) en realisatie(s) van Recreatie Noord-Holland en de recreatieschappen realiseren waardoor afwegingen mogelijk worden en bewuste keuzes gemaakt kunnen worden. 

Overige kwalificaties die op het (persoonlijkheids)profiel van de Manager Middelen van toepassing zijn: 

 • Visie: Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat om je op de lange termijn te richten. Je vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst 
 • Overtuigingskracht: Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten 
 • Ontwikkelkracht: Je bent in staat om ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden te analyseren en vertalen naar vakgebied en nieuwe (beleids)producten en processen
 • Verbindingskracht: Je bent in staat om medewerkers persoonlijk te binden, onderling samen te laten werken als team en om medewerkers zich te laten ontwikkelen in hun vak en competenties.

Kennis en ervaring

 • Je beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de aansturing van (gemeente)financiën
 • Je hebt brede of gespecialiseerde kennis van het eigen en aanpalende vakgebieden
 • Je kent de dynamiek van een gemeenschappelijke regeling/gemeentelijke uitvoeringsorganisatie
 • Je hebt aantoonbaar succesvol in het leiding gegeven aan een team/organisatie-onderdeel
 • Affiniteit met het groene werkveld is niet noodzakelijk. 

3 Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt marktconform gewaardeerd op basis van CAO Provinciale sector, salarisschaal 14.

4 Procedureplanning

Week 51, 2019 - Start mediawerving en search
5 januari 2020 - Sluiting reactietermijn
Week 2/3 - Pre-selectiegesprekken door Galan Groep
Week 4 - Selectiegesprekken eerste ronde 
Week 5 - Selectiegesprekken tweede ronde
Week 6/7- Assessment
Week 7 - Arbeidsvoorwaardengesprek en benoemingsgesprek met directeur

5 Informatie

Recreatie Noord-Holland laat zich in deze procedure ondersteunen door Ronald Bruin en Walter Huurdeman van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact met hen opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct