Directeur/ gemeentesecretaris
(reactietermijn gesloten)

06-02-2020

Gemeente Oost Gelre

1 Gemeente Oost Gelre

Oost Gelre is een prachtige gemeente in het oosten van Nederland met bijna 30.000 inwoners. De gemeente wordt gevormd door twee grote en zes kleine kernen met ieder hun eigen identiteit en het tussenliggende landschap. De gemeente is groen vanwege veel natuur en agrarisch gebied en kent economische activiteiten gericht op nieuwe technologie zoals het verduurzamen van energie. Oost Gelre kenmerkt zich als een evenementengemeente met een rijk verenigingsleven, waardoor de organisatiekracht groot is. Op het gebied van cultuur, welzijn en sport is er een divers aanbod. Oost Gelre is verder een gemeente die zich extern sterker wil neerzetten. Vanuit eigen kracht zoekt Oost Gelre de samenwerking met buurgemeenten en andere partners.

De organisatie van ongeveer 190 medewerkers kenmerkt zich door een platte structuur met professionals die de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen van het management en de directeur. In de ondernemende organisatie heeft iedereen veel vrijheid van handelen. Oost Gelre werkt duidelijk resultaatgericht waarbij de gemeente aansluit bij de vraag van de burgers, ondernemers en andere maatschappelijke organisatie. Dit mag Oost Gelre nog meer versterken. Nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, Participatiewet en de door de gemeente gewenste verdere digitale transformatie vragen om een wendbare organisatie die goed (blijft) aansluiten op de maatschappij. De nieuwe directeur mag dragend zijn in dit veranderingsproces met een focus op het goede te versterken en mogelijkheden op vernieuwende wijze op te pakken.

2 Je taken

Als eerste adviseur van het bestuur vertaal je bestuurlijke beleidsdoelstellingen in plannen. Dit doe je door als procesbegeleider relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te signaleren en deze te vertalen naar integrale (beleids)initiatieven en activiteiten. Ook bewaak je de integrale kwaliteit hiervan. Dagelijks vervul je de schakelfunctie tussen het bestuur en de medewerkers.

Je bent als directeur eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Samen met het managementteam, waar je direct leiding aan geeft, houd je je bezig met de (strategische) ontwikkeling van de organisatie. Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor een adequate opzet en uitvoering van het planning- en controlproces met de daarbij behorende bestuurlijke en managementrapportages. In deze functie heb je als bestuurder overleg met de Ondernemingsraad en de Onderdelencommissie SW-medewerkers. Je neemt, als vertegenwoordiger van de organisatie, deel aan in- en externe overleg- en onderhandelingssituaties en je onderhoudt relaties en netwerken met partners op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

3 Je profiel

Wij zoeken iemand die vernieuwing brengt, met nieuwe energie en een frisse blik bestuurlijke ambities vertaalt in ambtelijke realiteit. Je hebt gevoel voor en zicht op de belangrijkste opgaven waar gemeenten de komende jaren voor staan. Hierbij vind je je weg tussen het politieke speelveld enerzijds en de schaarse middelen anderzijds. Je bent dan ook een bruggenbouwer die verbindingen legt en je beschikt over een duidelijke, integrale visie op de rollen en belangen die spelen in deze samenwerking. Je voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving. 

Je bouwt continu aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en de dienstverlening. Je ziet het belang van integraal, afdelingsoverstijgend werken. Je kunt dit belang uitdragen en de organisatie hierin meenemen. Je beschikt over een open en toegankelijke communicatiestijl, je luistert en vraagt door. Op deze manier zorg je voor een omgeving waarin mensen zich uitgedaagd en vertrouwd voelen om zich verder te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen. Je onderhoudt een ontspannen en constructieve relatie met de Ondernemingsraad en de Onderdelencommissie SW-medewerkers. Naast je mensgerichte kant, ben je een daadkrachtig iemand die besluiten neemt en ervoor zorgt dat geformuleerde doelen worden nagekomen. Je bent analytisch, je gaat uit van het ambtelijk vakmanschap van de medewerkers en kunt hier, door visie en handelen, nog wat extra’s aan toevoegen. Tot slot ben je, met trots, het boegbeeld van de organisatie.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Daarnaast heb je ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke context. Om de organisatie verder te kunnen ontwikkelen, beschik je ook over kennis van bedrijfsvoering.

4 Arbeidsvoorwaarden

Oost Gelre werkt vanuit haar kernwaarden; uitnodigend, aandachtig en eerlijk. Je kunt rekenen op een afwisselende, zelfstandige functie in een informeel team. Oost Gelre is een vooruitstrevende organisatie met een prettige werksfeer. Je ervaart veel vrijheid in het organiseren van je werk. 

De werkzaamheden zijn gewaardeerd in functieschaal 15. Je wordt ingeschaald op basis van je opleiding en ervaring. Het salaris bedraagt minimaal € 4.975,00 (aanloopschaal 14) en maximaal € 7.524,00 (functieschaal 15) bij een 36-urige werkweek.

Daarnaast biedt Oost Gelre goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vrij besteedbaar budget boven op je brutosalaris van ruim 17% (IKB). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo kun je extra vakantie-uren kopen of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen.

5 Procedure

De gemeente Oost Gelre laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats via digitale werving op Intermediair.nl (‘Topbaan’), BinnenlandsBestuur.nl (‘Spotlight’) en www.werkeningelderland.nl alsmede via sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens de gemeente Oost Gelre over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Oost Gelre besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure. 

De gemeente Oost Gelre vraagt aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het kunnen overleggen van deze VOG is een voorwaarde om bij de gemeente te werken. 

De planning kent de volgende tijdbalk:
7 februari – Start mediawerving en search
20 februari – Sluiting reactietermijn
21 en 26 februari – Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
28 februari – Kandidaatpresentatie
9 maart – Selectiegesprek eerste ronde met selectiecommissie
Week van 16 maart – Eventueel assessment
23 maart – Selectiegesprek met twee adviescommissies en verdiepend vervolggesprek met selectiecommissie
Week van 30 maart – Arbeidsvoorwaardengesprek en aanstelling

6 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-6948000.  
 

Geïnteresseerd?
Neem contact op of solliciteer direct