Cases

de Galan helpt nieuwe colleges aan een goede start

In bijna iedere gemeente zijn op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen gehouden, het begin van een nieuwe bestuursperiode.  De Galan is in de afgelopen bestuursperiode in veel gemeenten betrokken geweest bij het leggen van een goede bodem voor samenwerking. In op maat gesneden programma’s wordt aandacht besteed aan kennismaking, voorkeursstijlen, rollen, zicht op jezelf en zicht op de ander. Wat maakt het nieuwe team krachtig en waar moet extra aandacht aan worden besteed. En hoe doe je dat dan? 

Lokaal bestuur

Succesvolle organisaties spelen vandaag in op morgen.

Organisatieadvies is méér dan advies alleen. Wij denken niet alleen mee over organisatie-inrichting en strategie, maar begeleiden ook complexe veranderingstrajecten, helpen organisaties bij het ontwerpen en naleven van governance.

Organisatieadvies

Menselijk kapitaal is de belangrijkste succesfactor.

Naast specifieke ontwikkeltrajecten ondersteunen wij leiders, individuele professionals en teams, onder meer door hoogwaardige assessments, coaching en training, teamontwikkeling en zo nodig conflictbemiddeling. 

Ontwikkeling

Verandering vraagt vaak om nieuw talent.

De search-adviseurs van de Galan Groep hebben brede ervaring in het besturen van organisaties. Mede dankzij ons sterke selectie-apparaat, ons uitgebreide netwerk en een op de functie afgestemde combinatie van traditionele en moderne searchmethodes werven en selecteren wij geschikte kandidaten. 

Executive-search

Veranderen kun je zelf! Wij helpen als het moeilijk wordt.

In specifieke situaties neemt dGG (eind)verantwoordelijkheid door tijdelijk te voorzien in het invullen van de sturing van de organisatie op directieniveau. We noemen dat bij voorkeur termijnmanagement, omdat we een tijdelijke manager nooit langer inzetten dan strikt noodzakelijk.

Interimmanagement