Cases

Organisatieadvies is méér dan advies alleen. Wij denken niet alleen mee over organisatie-inrichting en strategie, maar begeleiden ook complexe veranderingstrajecten, helpen organisaties bij het ontwerpen en naleven van governance.

Organisatieadvies

Naast specifieke ontwikkeltrajecten ondersteunen wij leiders, individuele professionals en teams, onder meer door hoogwaardige assessments, coaching en training, teamontwikkeling en zo nodig conflictbemiddeling. 

Ontwikkeling

De search-adviseurs van de Galan Groep hebben brede ervaring in het besturen van organisaties. Mede dankzij ons sterke selectie-apparaat, ons uitgebreide netwerk en een op de functie afgestemde combinatie van traditionele en moderne searchmethodes werven en selecteren wij geschikte kandidaten. 

Executive-search

In specifieke situaties neemt dGG (eind)verantwoordelijkheid door tijdelijk te voorzien in het invullen van de sturing van de organisatie op directieniveau. We noemen dat bij voorkeur termijnmanagement, omdat we een tijdelijke manager nooit langer inzetten dan strikt noodzakelijk.

Interimmanagement