Verandering vraagt vaak om nieuw talent.

Als de organisatie zich ontwikkelt en opnieuw richting kiest, dan zijn daarbij de professionals nodig die passen bij deze opdracht. Het searchbureau van de Galan Groep zoekt en selecteert voor opdrachtgevers de geschikte kandidaten. Doordat wij de veranderopgave of nieuw gekozen strategie van onze opdrachtgever kennen en zelf beschikken over een sterk selectieapparaat dragen we bij aan een succesvolle uitvoering van nieuw beleid. Onze adviseurs hebben door ervaring kennis van het leiden van organisaties en zijn naast Search actief in de brede adviespraktijk van de Galan.

No cure no pay

Wij geloven in onze aanpak en werken dan ook bij voorkeur op no cure no pay basis. Als de opdrachtgever én de kandidaat na één jaar beide tevreden zijn, dan pas is onze opdracht geslaagd. Wij vragen een fixed fee per in te vullen functie. Wij realiseren een korte doorlooptijd door een compacte aanpak, zonder concessies te doen aan zorgvuldigheid en transparantie van het proces. Onze adviseurs behandelen nooit meer dan twee procedures tegelijk en zijn van A tot Z zelf betrokken.

Uw visitekaartje

We combineren traditionele en moderne methoden van search. Afhankelijk van de functie kiezen wij voor executive search of een combinatie van search en (social) media. Mede dankzij ons actuele netwerk krijgen wij veel reacties. Ook onze huisstijl -direct en to-the-point- trekt de nodige aandacht. Kandidaten behandelen wij kritisch en met respect. Wij garanderen absolute discretie en motiveren de reden van afwijzing mondeling aan kandidaten. De gehele procedure wordt maatwerk en in co-creatie met de opdrachtgever vormgegeven. Hierin adviseren wij over de aanpak en denken creatief met u mee over de invulling. 

Ook voor uw interne selectieprocedure

Onze adviseurs ondersteunen ook interne selectie- of plaatsingsprocedures door het voeren van selectiegesprekken en door zitting in en advies aan de selectiecommissie. Dit biedt u de nodige objectiviteit en transparantie van iemand die uw organisatie toch goed kent, bijvoorbeeld na een reorganisatie of transitie die in samenspel met de Galan is uitgevoerd. Voor interne selecties gelden uiteraard dezelfde standaarden en beloftes die we voor externe procedures hanteren.

Komende procedures

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze backoffice via telefoonnummer 035 - 694 8000.

Onze referenties

Onderstaand een overzicht van onze referenties:

 • Algemeen Directeur/Regiosecretaris GR Drechtsteden
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Zutphen
 • Directeur Onderwijs Studenten Centrum (OSC) Summa College
 • Directeur HRM Summa College
 • Drie leden Raad van Toezicht Antroposofisch Kindcentrum Midden-Nederland
 • Voorzitter College van Bestuur - Stichting Unicoz Onderwijsgroep
 • Rector-bestuurder De Waerdenborch
 • Directeur Takecarebnb
 • Conrector/Directielid Corlaer College
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Zwijndrecht
 • Manager Brandweerzorg Brandweer Brabant-Noord
 • Directeur Brandweerrepressie Veiligheidsregio Utrecht
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Zuidplas
 • Twee leden Raad van Commissarissen Stichting MeerWonen
 • Dijkgraaf Waterschap Rivierenland
 • Voorzitter Bestuur NRP
 • Twee rectoren Corlaer College 
 • Directeur FUMO
 • Directeur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden
 • Manager Vastgoed Gooi en Vechtstreek de Alliantie
 • Lid besturingsteam Mens en Organisatie SMO-Traverse
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Molenlanden
 • Gemeentesecretaris Dronten
 • Directeur Stafbureau Meerwegen scholengroep
 • Twee leden Raad van Toezicht Vrouwenopvang Rosa Manus
 • Stedelijk directeur Ruimte en Economie Gemeente Amsterdam
 • Stedelijk directeur Sociaal Gemeente Amsterdam
 • Directeur Bedrijfsvoering Veiligheidsregio Utrecht
 • Algemeen Directeur Stichting IZZ
 • Directieteam Provincie Noord-Brabant
 • Voorzitter Bestuur Stichting Vervangingsfonds/Participatiefonds
 • Provinciesecretaris/Algemeen Directeur Provincie Noord-Brabant
 • Directeur Domein Gezondheid en Welzijn Hogeschool Windesheim
 • Voorzitter Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland
 • Directeur Communicatie en Externe Betrekkingen Gemeente Amsterdam
 • Dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta
 • Secretaris-Directeur Hoogheemraadschap van Delfland
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Rijswijk
 • Twee leden Raad van Toezicht De Wever
 • Drie leden Raad van Toezicht Vivent
 • Directielid Toezicht en Handhaving Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Directeur Gemeente Roosendaal
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Ede
 • Lid Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland
 • Concernhoofd Financiën en Bedrijfsvoering Ergon
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Tilburg
 • Manager Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit Gemeente Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Bestuur Vivent
 • Directeur Juridische Dienstverlening Slachtofferhulp
 • Directeur-bestuurder Stichting de Basis
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Almere
 • Directeur Verkeer en Openbare Ruimte Gemeente Amsterdam
 • Stadsdeelsecretaris Oost Gemeente Amsterdam
 • Stadsdeelsecretaris West Gemeente Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Bestuur Heliomare
 • Lid Raad van Commissarissen Woonlinie
 • Directeur Domein Techniek Hogeschool Windesheim
 • Directeur Werk en Inkomen Hoeksche Waard
 • Gemeentesecretaris Gemeente Schiermonnikoog
 • Secretaris-Algemeen Directeur Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Statengriffier Provincie Noord-Holland
 • Voorzitter Raad van Toezicht Sutfene
 • Manager Business Control Stadsbeheer Gemeente Almere
 • Gemeentesecretaris Gemeente Edam-Volendam
 • Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht
 • Secretaris-directeur Waterschap De Dommel
 • Concerndirectie Gemeente Velsen
 • Directeur MBO Wellantcollege
 • Concerncontroller Regionaal Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS
 • Unitmanager Ontwikkeling & Uitstroom Regionaal Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS
 • Unitmanager Werkleerbedrijf Regionaal Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS
 • Directeur Regionaal Participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS
 • Adjunct hoofd eenheid Wegen en Kanalen Provincie Overijssel
 • Adjunct hoofd Natuur en Milieu/Teamleider Strategie en Bestuursondersteuning Provincie Overijssel
 • (Transitie)Manager Ruimtelijke Economische Ontwikkeling Gemeente Utrecht
 • Voorzitter Raad van Toezicht Sutfene
 • Gemeentesecretaris Gemeente Zuidplas
 • Adjunct-afdelingshoofd Afdeling Ruimte en Economie Provincie Flevoland
 • Adjunct-afdelingshoofd Afdeling Samenleving Provincie Flevoland
 • Gemeentesecretaris/Directeur Gemeente Leudal
 • Directeur OVER-gemeenten/Gemeentesecretaris Wormerland
 • rve-Manager Verkeer en Openbare Ruimte Gemeente Amsterdam
 • rve-Manager Personeel en Organisatieadvies Gemeente Amsterdam
 • rve-Manager Monumenten en Archeologie Gemeente Amsterdam
 • Directeur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
 • Algemeen Directeur/doorontwikkelaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Kwartiermaker/beoogd Directeur Werkorganisatie West-Friesland
 • Strateeg Gemeente Arnhem
 • Secretaris College van Bestuur/Directeur Bestuurszaken Vrije Universiteit
 • Directeur Financiën en Bedrijfsvoering Woningcorporatie Zayaz
 • Afdelingsmanager Grondzaken Gemeente Ede
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Basis
 • Directeur Bedrijfsvoering Stichting Timon
 • Manager Vastgoedontwikkeling Wonen Limburg
 • Voorzitter Reddingsbrigade Nederland
 • Directie en afdelingshoofden Gemeente Oegstgeest
 • Directeur Servicecentrum Drechtsteden
 • Lid college van bestuur Calvijn College, Goes
 • Leden raad van toezicht Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond
 • Directeur Finance, Control & Waardesturing WonenBreburg
 • Gemeentesecretaris Gemeente Midden-Drenthe
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Sliedrecht
 • Secretaris-Algemeen Directeur Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Directeur Beleid en Regie Gemeente Ede
 • Directeur Leefomgeving en Veiligheid Gemeente Ede
 • Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken Gemeente Ede
 • Directeur Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Ede
 • Directeur Marketing & Communicatie ID-College
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Leiderdorp
 • Directeur RUD Noord-Holland Noord
 • Zorgdirecteur Stichting Jeugdformaat
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Molenwaard
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Alkmaar
 • Lid Directieraad Gemeente Utrecht
 • Leden Raad van Commissarissen Goed Wonen Zederik
 • Voorzitter College van Bestuur Wellantcollege
 • Directeur Water Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Fusiegemeente ABR
 • Directeur RUD Midden- en West-Brabant
 • Directielid Ecologie Provincie Noord Brabant
 • Hoofd Afdeling Bedrijfsvoering Gemeente Zutphen
 • Directielid Gemeente Haarlemmermeer
 • Manager Economie & Cultuur Gemeente Maastricht
 • Hoofd Financiën en Planning Provincie Noord Brabant
 • Afdelingshoofd Maatschappelijke Zaken & Zorg Gemeente Emmen
 • Afdelingshoofd Werk Gemeente Emmen
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Zutphen
 • Concerndirecteur Emmen
 • Concerndirecteur Ede
 • Directieleden Tilburg
 • Gemeentesecretaris Lelystad
 • Gemeentesecretaris Leusden
 • Lid College van Bestuur Hogeschool Driestar Educatief
 • Dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest
 • Directeur RUD Regio Amstelland
 • Directieleden Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Amsterdam
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Haarlem
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Ede
 • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Barendrecht
 • Gemeentesecretaris Almere
 • Dijkgraaf Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier
 • Management Samenwerkingsorganisatie de Waard (Gemeenten Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland
 • Diverse managementposities Provincie Flevoland
 • Hoofd Staf Bestuur en Directie Gemeente Venlo
 • Directielid Gemeente Westland
 • Concerncontroller Gemeente Westland
 • Lid College van Bestuur Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
 • Academiedirecteuren Christelijke Hogeschool Ede

Geïnteresseerd?
Onze executive-search adviseurs vertellen u graag meer