de Galan helpt nieuwe colleges aan een goede start

Een sterke basis voor bestuurlijke samenwerking 

Nieuwe colleges, nieuwe bestuursakkoorden, nieuwe programma’s, nieuwe opgaven, nieuwe teams….In bijna iedere gemeente zijn op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen gehouden, het begin van een nieuwe bestuursperiode. In het formatieproces worden de puzzelstukjes gelegd. De bestuurlijke ambitie wordt bepaald. Vaak scherp en duidelijk. Soms ook nog niet. Wethouders worden gekozen. Colleges worden samengesteld. De burgemeester, de wethouders, de gemeentesecretaris staan gezamenlijk voor het realiseren van de opgave. En dan ? 

De Galan Groep is ook in de afgelopen bestuursperiode in verschillende gemeenten betrokken geweest bij het leggen van een goede bodem voor samenwerking. In op maat gesneden programma’s wordt aandacht besteed aan kennismaking, voorkeursstijlen, rollen, zicht op jezelf en zicht op de ander. Wat maakt het nieuwe team krachtig en waar moet extra aandacht aan worden besteed. En hoe doe je dat dan ?

Het leggen van een goede basis geeft stevigheid en houvast. Ook in een periode waarin het spannend is en/of een herijking van de bestuurlijke focus nodig is. En in veel gemeenten blijven we betrokken bij de teamontwikkeling binnen het college en het scherp houden van de bestuurlijke opgave. Vaak ook in combinatie met de ambtelijke top. Samenwerken! Mensenwerk….en een goede bodem. Graag helpen wij bij de start van de nieuwe bestuursperiode. Neem vrijblijvend contact op met Ton Hardonk. Hij vertelt u er graag meer over!

De lokale driehoek: continuïteit in verkiezingstijd

De driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris, griffier) is een belangrijk schakelpunt binnen de gemeentelijke context van bestuur en organisatie. Hoewel de driehoek geen formeel bestuursorgaan is, mag het belang ervan niet onderschat worden. Juist de driehoek zorgt voor continuïteit in verkiezingstijd en voor goed samenspel daarna. Uit onderzoek blijkt dat in gemeentes waar de prestaties van het lokaal bestuur in de samenleving goed zichtbaar zijn, de agenda van de driehoek meer inhoudelijk van aard is. De samenwerking binnen de driehoek is in de praktijk dus van groot belang. De Galan Groep begeleidt driehoeken daarom onder andere in het vergroten van onderling samenspel en effectiviteit. In het bijzonder bij processen als verkiezingen, democratische vernieuwing (lokale democratie) en andere opgaven die zowel raad, college als organisatie raken.

De driehoek is het sterkst als ieder lid vooral zijn/haar eigen rol pakt, in afstemming en evenwicht met de anderen en hun achterban. Verbinden, faciliteren, regisseren en het ambassadeurschap zijn hierin kernwoorden. Samen de waan van de dag ontstijgen en inspelen op de specifieke lokale context, rekening houdend met de belangen en rollen van de verschillende spelers, zijn indicaties voor een krachtige driehoek.

Vanuit het programma Lokale Democratie in Beweging (LDiB) en in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen begeleidt de Galan Groep een aantal lokale driehoeken. De rol die de driehoek kan innemen is er één om niet te vergeten in het inwerkprogramma! 

Meer info? Neem contact met ons op en praat verder met Gerard van Dieren of Helen Siebelhoff

Open haardsessies lokaal bestuur

Binnenkort organiseert de Galan een aantal open haardsessies voor bestuurders over actuele thema's in het lokaal bestuur. Hou onze site in de gaten voor meer info

Geïnteresseerd?
Onze experts vertellen u graag meer