Menselijk kapitaal is de belangrijkste succesfactor.

Ontwikkelprogramma’s op maat die aansluiten

Succesvol zijn in uw (nieuwe) strategie vraagt om het juiste menselijk kapitaal. Daarom ontwikkelen wij voor onze opdrachtgevers ontwikkelprogramma’s op maat die aansluiten bij het primaire proces en de speerpunten van de organisatie op dat moment. 

Uitgangspunten bij deze programma’s zijn altijd:

 • Directe link met de dagelijkse praktijk
 • ‘Keep it simple and focussed’
 • Integratie van hard en zacht
 • Pragmatisch en wetenschappelijk gefundeerd
 • Kwaliteit en impact op hoog niveau

Leiderschap

We ondersteunen leiders binnen de organisaties van opdrachtgevers om hun rol evenwichtig en goed toegerust te kunnen pakken. Vooral op de momenten dat hun leiderschap er echt toe doet. Zowel in collectieve ontwikkelprogramma’s die we op maat ontwerpen en uitvoeren als op individuele basis in gerichte leertrajecten. We combineren zowel theorie als training en coaching in een eigen aanpak: prikkelend, inspirerend en leerzaam. 

Assessment

De Galan is gewend met een breed oog te kijken naar organisaties. We weten wat er speelt en maken de praktijk van onze opdrachtgevers elke dag mee. Daardoor kunnen we kijken naar de typecast die voor een bepaalde opgave nodig is. Onze assessments zijn van een hoog niveau, en brengen het potentieel van managers en professionals naar voren. Door het accent te leggen op casuïstiek van kritische situaties uit de eigen praktijk is de toetsing heel reëel. Duidelijk wordt waar ontwikkelpunten van individuen én teams zich bevinden, en dat koppelen we aan u terug in een glashelder rapport, waar u echt verder mee kunt.

Teamontwikkeling

Het kenmerk van een team is dat de leden van elkaar afhankelijk zijn om iets te bereiken. Midden in een ontwikkeling in de organisatie of verkerend in zwaar weer kan het samenspel van een team nogal eens verstoord raken. In onze begeleiding van teams kijken we naar alle aspecten van teamvorming en teamontwikkeling. We kijken naar de individuen en de karakters die het team vormen en het (informeel) leiderschap dat er is. Verder draait teamontwikkeling voor ons om alles wat nodig is om het team soepel te laten draaien, zodat het team alles eruit haalt wat er in ze zit. En dat vraagt in iedere situatie weer om een eigen aanpak.

Coaching en training

Onze coaching en training wordt ingezet voor opdrachtgevers van de Galan Groep en vaak naar aanleiding van een specifiek vraagstuk van een deelnemer. Door onze betrokkenheid bij uw organisatie op ander vlak weten de coaches van de Galan wat er speelt in uw organisatie. Daardoor kunnen zij de professional op maat helpen om (weer) zicht en grip te krijgen op de eigen situatie. Waar dat behulpzaam is wordt de coaching aangevuld met gerichte individuele training. In een high impact sessie staat het vraagstuk van de deelnemer centraal en kan die werken aan wat hem in de praktijk daadwerkelijk verder helpt.   

Omdat onze klanten vaak een drukke agenda hebben is er ook E-coaching beschikbaar. Meer over E-coaching.

Conflictbemiddeling

‘Zonder wrijving geen glans’. In elke organisatie komen conflicten voor die veel energie en tijd kosten. De truc is om conflicten productief te maken en te zorgen dat er nieuwe energie vrijkomt. Bij conflictbemiddeling stelt de Galan het organisatiebelang voorop. Daarbij hoort dat we het conflict ook bekijken vanuit het perspectief van de betrokkenen. Goed geïnformeerd hanteren we daarna de beste oplossing. Ook als de oplossing moeilijk of zelfs pijnlijk is. Zo helpen we teams, collega’s en leidinggevenden bij het ‘benutten’ van de conflictsituatie.

Geïnteresseerd?
Onze ontwikkeling-adviseurs vertellen u graag meer

 • prof. dr. Freek Peters
  Organisatieadviseur

 • drs. Céline Stevens
  Adviseur Ontwikkeling

 • drs. Vivian Turfboer MBA
  Organisatieadviseur/interim-manager

 • drs. Helen Siebelhoff
  Adviseur Ontwikkeling