Succesvolle organisaties spelen vandaag in op morgen.

Governance

Wie zich aan de verkeersregels houdt is niet automatisch een goede bestuurder. Zo is goed bestuur in onze ogen ook meer dan het naleven van codes en regelgeving. Bestuur verbetert niet door codes beter na te leven, maar door hoe je met codes omgaat. Dat maakt ook van bestuur mensenwerk. De Galan helpt private, publieke en semi-publieke instellingen bij het scheppen van een pragmatisch referentiekader, en het eigen acteren binnen dat referentiekader te versterken. 

Strategie

Succesvolle organisaties hebben grip op vandaag en zijn klaar voor morgen. Ten grondslag aan dat succes ligt een gedegen strategie, die enkel kan ontstaan door het herkennen van de juiste uitdagingen, een sterk omgevingsbewustzijn, en het vermogen van de organisatie om met veranderingen mee te bewegen. De Galan begeleidt opdrachtgevers in alle facetten van het ontwikkelen van strategie. Van een analyse van de uitdaging(en) tot het vormen en uitvoeren van beleid en de nodige ontwikkeling van de organisatie.

Daarin blijven wij niet langs de zijlijn staan, maar laten we u wel aan het roer.

Organisatieverandering

Verandering is aan de orde van de dag. Toch behoort organisatieverandering zelden tot het primaire proces van een organisatie. Veel opdrachtgevers hebben daarom behoefte aan de frisse blik van een buitenstaander, iemand die de veranderopgave kan taxeren en de organisatie helpt de verandering succesvol door te maken. De Galan heeft ruim 30 jaar ervaring met complexe veranderoperaties in alle bedrijfstakken en adviseert en begeleidt zowel aan de bedrijfsmatige kant als aan de gedragskant van de verandering.

Organisatie inrichting

Hoe een organisatie is ingericht is vaak over de loop der tijd zo ontstaan. Heel vaak komt dat niet overeen met wat er morgen van de organisatie nodig is. Een succesvolle organisatie sluit haar inrichting op ambities voor de toekomst aan. De Galan helpt daarom opdrachtgevers bij het ontwerpen en uitvoeren van een passende organisatie inrichting. We begrijpen wat een nieuwe strategie of veranderopgave van uw organisatie vraagt en brengen onder meer door search en ontwikkeling de juiste mensen en de juiste teams op de juiste plek.

Geïnteresseerd?
Onze organisatieadvies-adviseurs vertellen u graag meer

 • drs. Gerard M. van Dieren
  Adviseur/Dagelijkse Leiding

 • dr. Eelke M. Heemskerk
  Organisatieadviseur

 • ir. Jan A. de Koning CMC
  Adviseur

 • Hendrik van Moorsel MPM RA
  Adviseur/Dagelijkse Leiding